2013
2011
2008
2001
1999
1996
1992
1979
1978
1972
1967
1950
1946

12. júla 2013 bola slávnostne otvorená novovybudovaná prevádzka RÜBIG SK. O týždeň neskôr sa konalo aj otvorenie servisného zastúpenia RUBIG US, Inc. v Rockforde, IL v USA.

30. júla 2012 sa v Prievidzi konalo poklepanie základného kameňa novej kaliarne RÜBIG SK. RÜBIG sa tým stal prvým zahraničným investorom, ktorý má svoje zastúpenie v 30 hektárov veľkom Priemyslenom parku v Prievidzi.

V RÜBIG-Schmiedetechnik (kováčňa) bolo zabudované nové kováčske kladivo. Tým boli zabezpečené nižšie prestoje a zvýšenie produkcie.

RÜBIG-Härtetechnik (kaliareň) rozširuje svoje sídlo na Griesmühlstraße 4. Vzniklo najmodernejšie centrum povrchových úprav Rakúska. Zariadenia na MICROPULS® plazmovú nitridáciu a povlakovanie doplnili paletu ponúk – kalenie, nitridácia a povlakovanie z jedného zdroja. Nová cementačná linka zvojnásobila kapacitu spracovania.

Spoločnosť oslavuje 60. narodeniny a 800 hostí gratulovalo zakladajúcej rodine a spolupracovníkom. Firma RÜBIG Aluminium GmbH bola založená na Griesmühlstraße 4 vo Welse a do prevádzky sa spustili najmodernejšie zariadenia na zušľachtenie hliníka v Rakúsku.