Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Kalenie v ochrannej atmosfére

Kalenie v ochrannej atmosfére je proces tepelného spracovania, pri ktorom sa diely chránia v ochrannej atmosfére, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu povrchu (napr. oduhličenie). Spracovanie prebieha v ochrannej atmosfére spolu s kalením do oleja. Preto je možné kaliť aj nelegované alebo nízko legované ocele. Následným popúšťaním sa nadstavujú vlastnosti (pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti opotrebovaniu, ...) v širšom rozsahu.

Vhodné materiály:

  • Nelegované a nízko legované ocele (ako napr. ocele na zušľachťovanie 1.7225)
  • Ložisková oceľ (napr. 1.3505)
  • Uhlíkové ocele (napr. C45)

 

Výhody kalenia v ochrannej atmosfére:

  • zvýšená prekaliteľnosť prostredníctvom kalenia v oleji
  • v kombinácii s popúšťaním ponúka široké spektrum vlastností

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje