Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Karbonitridácia & High Carb

Karbonitridácia sa líši do cementácie pridaním dusíka, to znamená, že povrchová vrstva je okrem uhlíka obohatená aj dusíkom. Nasleduje proces kalenia, vrátane popúšťania, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Výhodou karbonitridácie oproti cementácii je, že dusík zlepšuje kaliteľnosť, a tak je možné spracovávať aj nelegované ocele (konštrukčné ocele). Pri karbonitridácií vzniká ako pri cementácií tvrdšia povrchová vrstva odolná proti opotrebeniu s vysokou pevnosťou a huževnatým jadrom.

 

Špeciálny variant karbonitridácie predstavuje postup „HighCarb“, ktorý vďaka špeciálnemu riadeniu procesu vedie k zlepšenej kaliteľnosti a predovšetkým odolnosti proti popúšťaniu.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele s nízkym obsahom legúr (napr. konštrukčné ocele)

 

Výhody karbonitridácie:

  • Zvýšenie kaliteľnosti oproti cementácii
  • Zvýšená životnosť
  • Stúpajúca odolnosť proti opotrebeniu
  • Kombinácia tvrdého povrchu odolného proti opotrebeniu a húževnatého jadra