Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Nitridácia

Nitridovanie patrí k chemicko-tepelnému spracovaniu. Chemické zloženie sa zmení difúziou dusíku na povrchu dielu. 

Ak procesný plyn obsahuje okrem dusíku aj uhlík, potom hovoríme o nitrokarburizácií. Tvrdosť po nitridácií je dosahovaná zlúčením dusíka s nitrido-tvornými prvkami ako hliník, chróm, vanád a ďalšie s ktorými vytvára špeciálne typy nitridov. Počas procesu sa štruktúra jadra nemení (oproti cementácii s kalením alebo kalením vo vákuu), čo vedie k minimalizovaniu deformácií dielu.

Ďalšie zvyšovanie tvrdosti sa dosahuje prostredníctvom intersticiálneho ukladania dusíka do mriežky železa, podiel na celkovom zvýšení tvrdosti je avšak nepatrný. So železom môže dusík taktiež vytvoriť novú fázu, ktorá prednostne rastie na povrchu dielu takzvanú spojovaciu vrstvu.

Táto vrstva ukazuje vlastnosti podobné keramickej vrstve. Vedie k zvýšeniu odolnosti proti opotrebeniu a zvýšeniu odolnosti proti korózii.