Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Zmrazovanie

Zmrazovanie je vždy účelné resp. potrebné vtedy, ak diely musia spĺňať nasledovné požiadavky:

Vysoká odolnosť proti opotrebeniu:
Tu spôsobí hlboké mrazenie premenu zvyškového austenitu na martenzit, čo vedie k zvýšeniu tvrdosti.

 

Rozmerová a tvarová stabilita:
Schladením na nízke teploty sa dosiahne stabilná, homogénna štruktúra, ktorá pri použití nepodlieha žiadnym resp. sotva nejakým zmenám.

 

Zmrazovanie spravidla prebieha pri teplotách až do -120 °C a pri niekoľko hodinových časoch výdrže. Ďalší variant predstavuje takzvanú Kryoúpravu/Cryotreatment. Pri tomto procese sa zníži teplota až do -196 °C a doba výdrže presahuje ďaleko viac ako klasická doba prehrievania.