Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Zušľachťovanie

Zušľachťovanie je proces kalenia (napr. kalenie vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére) a následného vysoko-tepelného popúšťania.

Zušľachťovanie je známe tiež pod skratkou „QT“ (quenched and tempered). Popúšťanie sa vykonáva pri vysokých teplotách do 700 °C, aby sa dosiahol priaznivý pomer pevnosti a húževnatosti. Zušľachťovanie je vhodné predovšetkým pre dynamicky zaťažované konštrukčné diely.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele na zušľachťovanie
  • Ocele na nitridovanie
  • Nástrojové ocele (uhlíkové nástrojové ocele, zliatinové nástrojové ocele a rýchlorezné ocele)

 

Výhody zušľachťovania:

  • Dobrá kombinácia húževnatosti a pevnosti

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje
  • Formy
  • Dynamicky namáhané komponenty (napr. hriadele)