Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Kalenie v ochrannej atmosfére

Kalenie v ochrannej atmosfére je proces tepelného spracovania, pri ktorom sa diely chránia v ochrannej atmosfére, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu povrchu (napr. oduhličenie). Spracovanie prebieha v ochrannej atmosfére spolu s kalením do oleja. Preto je možné kaliť aj nelegované alebo nízko legované ocele. Následným popúšťaním sa nadstavujú vlastnosti (pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti opotrebovaniu, ...) v širšom rozsahu.

Vhodné materiály:

  • Nelegované a nízko legované ocele (ako napr. ocele na zušľachťovanie 1.7225)
  • Ložisková oceľ (napr. 1.3505)
  • Uhlíkové ocele (napr. C45)

 

Výhody kalenia v ochrannej atmosfére:

  • zvýšená prekaliteľnosť prostredníctvom kalenia v oleji
  • v kombinácii s popúšťaním ponúka široké spektrum vlastností

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje