Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Karbonitridácia & High Carb

Karbonitridácia sa líši do cementácie pridaním dusíka, to znamená, že povrchová vrstva je okrem uhlíka obohatená aj dusíkom. Nasleduje proces kalenia, vrátane popúšťania, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Výhodou karbonitridácie oproti cementácii je, že dusík zlepšuje kaliteľnosť, a tak je možné spracovávať aj nelegované ocele (konštrukčné ocele). Pri karbonitridácií vzniká ako pri cementácií tvrdšia povrchová vrstva odolná proti opotrebeniu s vysokou pevnosťou a huževnatým jadrom.

 

Špeciálny variant karbonitridácie predstavuje postup „HighCarb“, ktorý vďaka špeciálnemu riadeniu procesu vedie k zlepšenej kaliteľnosti a predovšetkým odolnosti proti popúšťaniu.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele s nízkym obsahom legúr (napr. konštrukčné ocele)

 

Výhody karbonitridácie:

  • Zvýšenie kaliteľnosti oproti cementácii
  • Zvýšená životnosť
  • Stúpajúca odolnosť proti opotrebeniu
  • Kombinácia tvrdého povrchu odolného proti opotrebeniu a húževnatého jadra