Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Nitridácia

Nitridovanie patrí k chemicko-tepelnému spracovaniu. Chemické zloženie sa zmení difúziou dusíku na povrchu dielu. 

Ak procesný plyn obsahuje okrem dusíku aj uhlík, potom hovoríme o nitrokarburizácií. Tvrdosť po nitridácií je dosahovaná zlúčením dusíka s nitrido-tvornými prvkami ako hliník, chróm, vanád a ďalšie s ktorými vytvára špeciálne typy nitridov. Počas procesu sa štruktúra jadra nemení (oproti cementácii s kalením alebo kalením vo vákuu), čo vedie k minimalizovaniu deformácií dielu.

Ďalšie zvyšovanie tvrdosti sa dosahuje prostredníctvom intersticiálneho ukladania dusíka do mriežky železa, podiel na celkovom zvýšení tvrdosti je avšak nepatrný. So železom môže dusík taktiež vytvoriť novú fázu, ktorá prednostne rastie na povrchu dielu takzvanú spojovaciu vrstvu.

Táto vrstva ukazuje vlastnosti podobné keramickej vrstve. Vedie k zvýšeniu odolnosti proti opotrebeniu a zvýšeniu odolnosti proti korózii.