Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Plazmová nitridácia

Nitridovanie v plazme PLASNIT® predstavuje technologický vrchol metód nitridovania a oproti nitridovaniu v soľnom kúpeli a nitridovaniu v plyne má rozhodujúce výhody. Pretože nitridovanie v plazme sa realizuje spravidla pri nižších teplotách, tým predstavuje toto dané tepelné spracovanie najmenšie riziko spôsobujúce deformácie.

Vďaka veľkej variabilite parametrov procesu je možné pri nitridovaní v plazme splniť želania zákazníka a obmedzenia spôsobené príslušným spracovaním. Hĺbka nitridácie (NHT), tvrdosť povrchu (OFH) a hrúbka spojovacej vrstvy (VS) sa dajú dobre nastaviť pre široké spektrum ocelí.

 

Konštrukčné prvky a nástroje s povrchom nitridovaným v plazme vykazujú zlepšenú odolnosť proti opotrebeniu, majú lepšie trecie a klzné vlastnosti a vyššie hodnoty únavovej pevnosti.

 

Odkaz na video