Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Zmrazovanie

Zmrazovanie je vždy účelné resp. potrebné vtedy, ak diely musia spĺňať nasledovné požiadavky:

Vysoká odolnosť proti opotrebeniu:
Tu spôsobí hlboké mrazenie premenu zvyškového austenitu na martenzit, čo vedie k zvýšeniu tvrdosti.

 

Rozmerová a tvarová stabilita:
Schladením na nízke teploty sa dosiahne stabilná, homogénna štruktúra, ktorá pri použití nepodlieha žiadnym resp. sotva nejakým zmenám.

 

Zmrazovanie spravidla prebieha pri teplotách až do -120 °C a pri niekoľko hodinových časoch výdrže. Ďalší variant predstavuje takzvanú Kryoúpravu/Cryotreatment. Pri tomto procese sa zníži teplota až do -196 °C a doba výdrže presahuje ďaleko viac ako klasická doba prehrievania.