Ingénierie
RÜBIG Ingénierie
RÜBIG CN
RÜBIG USA
Installation de revêtement DLC - MICROPULS® Diamond Xtended
Installation de revêtement - MICROPULS® Procoat
Installation de nitruration au plasma - MICROPULS® Everest
Plasma Générateur
Installation de nitruration au gaz - GASCON K2
Support RÜBIG
Traitement thermique à façon
RÜBIG Traitement thermique à façon
RÜBIG Slovaquie
Nitruration ionique - PLASNIT®
Traitement de revêtement durs - PLASTIT®
Trempe gaz sous vide - R.VAC+®
Cémentation - R.CARB+®
Nitruration gazeuse - R.NIT+®
Recuit
Aluminium
RÜBIG ALUMINIUM
Forge
RÜBIG Forge
Pièces forgées
Goupilles
Systèmes de convoyage et de transmission
Produits de loisirs
Technique d'usinage
Services
Dates 2D/3D
Centre de compétences
Recherche et développement
 

Zušľachťovanie

Zušľachťovanie je proces kalenia (napr. kalenie vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére) a následného vysoko-tepelného popúšťania.

Zušľachťovanie je známe tiež pod skratkou „QT“ (quenched and tempered). Popúšťanie sa vykonáva pri vysokých teplotách do 700 °C, aby sa dosiahol priaznivý pomer pevnosti a húževnatosti. Zušľachťovanie je vhodné predovšetkým pre dynamicky zaťažované konštrukčné diely.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele na zušľachťovanie
  • Ocele na nitridovanie
  • Nástrojové ocele (uhlíkové nástrojové ocele, zliatinové nástrojové ocele a rýchlorezné ocele)

 

Výhody zušľachťovania:

  • Dobrá kombinácia húževnatosti a pevnosti

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje
  • Formy
  • Dynamicky namáhané komponenty (napr. hriadele)