Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

15 rokov RÜBIG SK

RÜBIG SK oslavuje tento rok 15. výročie založenia spoločnosti. Spoločnosť RÜBIG SK bola pôvodne založená v Novákoch v roku 2005 (prevádzková činnosť začala v roku 2006). 

Blízka vzdialenosť slovenského automobilového priemyslu viedla k výberu tejto lokality. Čoskoro miesto praskalo vo švíkoch. A tak v roku 2012 došlo k presťahovaniu do Prievidze. Spoločnosť RÜBIG bola v tom čase prvým zahraničným investorom, ktorý sa usídlil v 30-hektárovom priemyselnom parku v Prievidzi.

 

Dnes pracuje takmer 40 zamestnancov v najväčšej zahraničnej pobočke skupiny RÜBIG. Predaj a produkcia ponúka široký výber procesov tepelného spracovania:

  • Cementácia
  • Plynová nitridácia
  • Tvrdé povlaky
  • Plazmová nitridácia
  • Vákuové kalenie
  • Zušľachťovanie
  • Zmrazovanie 
  • Kalenie v ochrannej atmosfére
  • Žíhanie