Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Ekologická úprava vody spoločnosti RÜBIG Alu Germany

Náš výrobný podnik RÜBIG v meste Pilsting (Nemecko) investoval do ekologicky uvedomelého spôsobu úpravy vody.

Pri tejto „zelenej“ metóde úpravy vody sa vďaka vákuovému výparníku dokáže efektívne a bezpečne spracovať až 98 % odpadovej vody na opätovne použiteľný destilát najčistejšej kvality. Vďaka dobrej kvalite destilátu sa môže vrátiť do procesného obehu. Vysoká dostupnosť zariadenia vďaka efektívnemu a automatickému systému čistenia umožňuje veľmi nízku spotrebu energie pri maximálnom spätnom získavaní tepla. Vďaka tomuto postupu sa tak spoločnosť RÜBIG dokáže vyhnúť približne 480 000 litrom odpadovej vody ročne.