Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Kalenie v ochrannej atmosfére

Kalenie v ochrannej atmosfére je proces tepelného spracovania, pri ktorom sa diely chránia v ochrannej atmosfére, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu povrchu (napr. oduhličenie). Spracovanie prebieha v ochrannej atmosfére spolu s kalením do oleja. Preto je možné kaliť aj nelegované alebo nízko legované ocele. Následným popúšťaním sa nadstavujú vlastnosti (pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti opotrebovaniu, ...) v širšom rozsahu.

Vhodné materiály:

  • Nelegované a nízko legované ocele (ako napr. ocele na zušľachťovanie 1.7225)
  • Ložisková oceľ (napr. 1.3505)
  • Uhlíkové ocele (napr. C45)

 

Výhody kalenia v ochrannej atmosfére:

  • zvýšená prekaliteľnosť prostredníctvom kalenia v oleji
  • v kombinácii s popúšťaním ponúka široké spektrum vlastností

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje