Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Karbonitridácia & High Carb

Karbonitridácia sa líši do cementácie pridaním dusíka, to znamená, že povrchová vrstva je okrem uhlíka obohatená aj dusíkom. Nasleduje proces kalenia, vrátane popúšťania, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Výhodou karbonitridácie oproti cementácii je, že dusík zlepšuje kaliteľnosť, a tak je možné spracovávať aj nelegované ocele (konštrukčné ocele). Pri karbonitridácií vzniká ako pri cementácií tvrdšia povrchová vrstva odolná proti opotrebeniu s vysokou pevnosťou a huževnatým jadrom.

 

Špeciálny variant karbonitridácie predstavuje postup „HighCarb“, ktorý vďaka špeciálnemu riadeniu procesu vedie k zlepšenej kaliteľnosti a predovšetkým odolnosti proti popúšťaniu.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele s nízkym obsahom legúr (napr. konštrukčné ocele)

 

Výhody karbonitridácie:

  • Zvýšenie kaliteľnosti oproti cementácii
  • Zvýšená životnosť
  • Stúpajúca odolnosť proti opotrebeniu
  • Kombinácia tvrdého povrchu odolného proti opotrebeniu a húževnatého jadra