Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Zmrazovanie

Zmrazovanie je vždy účelné resp. potrebné vtedy, ak diely musia spĺňať nasledovné požiadavky:

Vysoká odolnosť proti opotrebeniu:
Tu spôsobí hlboké mrazenie premenu zvyškového austenitu na martenzit, čo vedie k zvýšeniu tvrdosti.

 

Rozmerová a tvarová stabilita:
Schladením na nízke teploty sa dosiahne stabilná, homogénna štruktúra, ktorá pri použití nepodlieha žiadnym resp. sotva nejakým zmenám.

 

Zmrazovanie spravidla prebieha pri teplotách až do -120 °C a pri niekoľko hodinových časoch výdrže. Ďalší variant predstavuje takzvanú Kryoúpravu/Cryotreatment. Pri tomto procese sa zníži teplota až do -196 °C a doba výdrže presahuje ďaleko viac ako klasická doba prehrievania.