Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Zušľachťovanie

Zušľachťovanie je proces kalenia (napr. kalenie vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére) a následného vysoko-tepelného popúšťania.

Zušľachťovanie je známe tiež pod skratkou „QT“ (quenched and tempered). Popúšťanie sa vykonáva pri vysokých teplotách do 700 °C, aby sa dosiahol priaznivý pomer pevnosti a húževnatosti. Zušľachťovanie je vhodné predovšetkým pre dynamicky zaťažované konštrukčné diely.

 

Vhodné materiály:

  • Ocele na zušľachťovanie
  • Ocele na nitridovanie
  • Nástrojové ocele (uhlíkové nástrojové ocele, zliatinové nástrojové ocele a rýchlorezné ocele)

 

Výhody zušľachťovania:

  • Dobrá kombinácia húževnatosti a pevnosti

 

Bežné konštrukčné diely:

  • Nástroje
  • Formy
  • Dynamicky namáhané komponenty (napr. hriadele)