Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Nitridácia

Nitridovanie patrí k chemicko-tepelnému spracovaniu. Chemické zloženie sa zmení difúziou dusíku na povrchu dielu. 

Ak procesný plyn obsahuje okrem dusíku aj uhlík, potom hovoríme o nitrokarburizácií. Tvrdosť po nitridácií je dosahovaná zlúčením dusíka s nitrido-tvornými prvkami ako hliník, chróm, vanád a ďalšie s ktorými vytvára špeciálne typy nitridov. Počas procesu sa štruktúra jadra nemení (oproti cementácii s kalením alebo kalením vo vákuu), čo vedie k minimalizovaniu deformácií dielu.

Ďalšie zvyšovanie tvrdosti sa dosahuje prostredníctvom intersticiálneho ukladania dusíka do mriežky železa, podiel na celkovom zvýšení tvrdosti je avšak nepatrný. So železom môže dusík taktiež vytvoriť novú fázu, ktorá prednostne rastie na povrchu dielu takzvanú spojovaciu vrstvu.

Táto vrstva ukazuje vlastnosti podobné keramickej vrstve. Vedie k zvýšeniu odolnosti proti opotrebeniu a zvýšeniu odolnosti proti korózii.