Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Plazmová nitridácia

Nitridovanie v plazme PLASNIT® predstavuje technologický vrchol metód nitridovania a oproti nitridovaniu v soľnom kúpeli a nitridovaniu v plyne má rozhodujúce výhody. Pretože nitridovanie v plazme sa realizuje spravidla pri nižších teplotách, tým predstavuje toto dané tepelné spracovanie najmenšie riziko spôsobujúce deformácie.

Vďaka veľkej variabilite parametrov procesu je možné pri nitridovaní v plazme splniť želania zákazníka a obmedzenia spôsobené príslušným spracovaním. Hĺbka nitridácie (NHT), tvrdosť povrchu (OFH) a hrúbka spojovacej vrstvy (VS) sa dajú dobre nastaviť pre široké spektrum ocelí.

 

Konštrukčné prvky a nástroje s povrchom nitridovaným v plazme vykazujú zlepšenú odolnosť proti opotrebeniu, majú lepšie trecie a klzné vlastnosti a vyššie hodnoty únavovej pevnosti.

 

Odkaz na video