Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Plynová nitridácia R.NIT+®

Pri nitridovaní v plyne sa dáva k dispozícii dusík vo forme amoniakového plynu. Proces sa vykonáva v šachtových a zvonových peciach, v rozsahu teplôt medzi 500 °C a 600 °C. 

Chemickým rozpadom amoniaku na konštrukčnom prvku difunduje dusík povrch a dochádza k tvoreniu difúznej a spojovacej vrstvy. Treba pritom zohľadniť, že nie je možné nitridovať pasivované kovové povrchy a pred úpravou klásť vysokú hodnotu na čistenie konštrukčného prvku. Nitridovať je možné nízko až stredne legované ocele

 

Trvanie procesu a teplota majú priamy vplyv na výsledok. Cieleným riadením procesu sa môže ovplyvniť tvrdosť, hĺbka nitridácie alebo hĺbka zakalenia a hrúbky vrstvy. Prídavné obohatenie povrchu uhlíkom sa označuje ako nitrokarburácia. Je možná taktiež postoxidácia, ktorá sa môže vykonať pri procese chladenia alebo samostatne. Moderný systém vedenia procesu prostredníctvom kontroly a dokumentácie zaručuje vyššiu reprodukovateľnosť.