Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

RÜBIG Slovensko

Tepelným spracovaním sa rozumie proces, pri ktorom sa opracované kovové diely ohrievajú v určitom časovom tepelnom postupe a znova sa ochladzujú, tak aby boli dosiahnuté požadované vlastnosti materiálu. Prostredníctvom zmeny teploty sa dosiahnu zmeny štruktúry, ktoré ovplyvňujú pevnosť, húževnatosť, pevnosť v ťahu, obrobiteľnosť a homogenitu štruktúry kovu a to mu umožňuje zlepšenie vlastností materiálu. Navyše sa zvýši životnosť konštrukčného prvku a tým aj hospodárnosť. Proces tepelného spracovania je potrebný na to, aby materiál (zliatina) potrebný na technické použitie dosiahol potrebné vlastnosti práve prostredníctvom správneho tepelného spracovania.

Spoločnosť RÜBIG Slovensko ponúka modernú technológiu tepelného spracovania kombinovanú s včasným termínom dodania. V ponuke služieb sa zameriava hlavne na vákuové kalenie a plynovú nitridáciu. Okrem toho ponúkame aj cementáciu, povrchovú úpravu tvrdých materiálov, plazmovú nitridáciu, zušľachťovanie, mrazenie, kalenie v ochrannej atmosfére alebo žíhanie.