Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
 

Vákuové kalenie

Kalenie vo vákuu je postup kalenia pre presné konštrukčné prvky, tvarovky a nástroje, citlivé na zmršťovanie, ktoré majú vysoké požiadavky na čistý, lesklý povrch.

Kalenie sa uskutočňuje pomocou prúdu plynu v pretlaku, ktoré sa môže meniť, aby bolo možné prispôsobiť podmienky ochladenia na požiadavky konštrukčného dielu. Obrobky zostávajú kovovo lesklé a nevykazujú žiadne ovplyvnenie povrchu (tvorba okují, oduhličenie), z čoho vyplývajú nižšie náklady na tvrdé obrábanie voči iným prenikavým procesom tvrdenia (kalenie v ochrannom plyne). Preto sa drahé jednotlivé a sériové nástroje, ako aj vysoko kvalitné formy a konštrukčné prvky tepelne upravujú vo vákuových peciach.

 

Táto tepelná úprava umožňuje realizáciu najvyšších nárokov:

  • Minimálne zmrštenie
  • Kovové lesklé povrchy
  • Vyššie životnosti nástrojov
  • Presné dokumentovanie komplikovaných priebehov procesu
  • Absolútne reprodukovateľná úprava