RÜBIG ALUMINIUM

Hliníková tepelná úprava všeobecne

Ak máte záujem o diely s minimálnou deformáciou a zvyškovým napätím, v oblasti tepelného spracovania sa spoľahnite na RÜBIG ALU. Krátke priebežné doby pri prémiovej kvalite nadchýnajú zákazníkov firmy RÜBIG, napríklad v priemysle automotive. Pri tepelných úpravách sa uskutočňuje tepelné pôsobenie, aby sa pozitívne ovplyvnili materiálové vlastnosti hliníka. Atómy hliníka sú usporiadané v kryštalickej mriežke a obsahujú okrem iného poruchy, ktoré zvyšujú pevnosť hliníka. Množstvo porúch existujúcich v mriežke je závislé od teploty a čím vyššie stúpne teplota, tým vznikne viac porúch a tým budú pohyblivejšie atómy, ktoré začnú putovať. To sa označuje ako difúzia a vytvára základný stavebný prvok pre všetky tepelné úpravy. Ponúkame rozličné stavy hliníka, ako napr. T4, T5, T6, T7 s rozličnými možnosťami kalenia ako kalenie na vzduchu, polymérové kalenie, kalenie do vody.


Vlastnosti:

 • Zlepšuje pevnosť
 • Zabraňuje zmršťovaniu
 • Stabilita rozmerov
 • Zlepšuje tvarovanie za studena
 • Zvyšuje húževnatosť

Nasledovné metódy sú zákazníkom firmy RÜBIG k dispozícii:

 • Tepelné spracovanie pre zliatiny na tvárnenie
 • Tepelné spracovanie pre zlievarenské zliatiny
 • Rozpúšťacie žíhanie s chladením vzduchom
 • Odležanie za tepla
 • T4: Žíhané rozpúšťacím postupom a vytvrdzované za studena (prednostne Al-Cu-Mg)
 • T5: Kalené z teploty tvárnenia za tepla a umelo starnuté
 • T6: Žíhané rozpúšťacím postupom a umelo starnuté (prednostne zliatiny Al-Mg-Si)
 • T7: Žíhané rozpúšťacím postupom a prekalené (umelo starnuté)

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie

Výhody metód RÜBIG ALU pre Vaše diely

 • Krátke priebežné doby
 • Úzke tolerančné pásmo
 • Materiál a diel sa upravujú tepelným spracovaním šitým na mieru
 • Narážacia pec s vysokou náložou

Technické informácie

 • Max. rozmery: 1.450mm x 1.070mm x 1000mm  
 • Temperature: na 600°C

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]com.

Download listoch
kontaktnej osoby & veľkosti pece.

Kontakt

ppa. Ing. Walter Hacker

Vedenie - RÜBIG Aluminium

Ing. Patrick Hacker

Vedúci oddelenia/predaj

Predrag Damjanovic

Vedúci výroby Wels

Steve Bucher

Vedúci výroby Pilsting

Adresa sídla

RÜBIG Alu GmbH

4600 Wels

Griesmühlstr. 4

Rakúsko

Tel. +43 (7242) 660 60

E-mail: alu.office@rubig.com

RÜBIG ALU Deutschland UG & Co. KG

94431 Pilsting

Gottlob-Auwärter-Straße 1-3

Nemecko

Tel.: +43 (0)7242/660 60

E-mail: alu.office@rubig.com

 

 

Služby spektrum kaliarne
Služby kaliarne RÜBIG v prehľade: