Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

PVD - technológia

PVD - technológia tenkých vrstiev fyzikálnym vylučovaním pár

Physical Vapor Deposition (PVD) je technológia povrchovej úpravy na čisto fyzikálnej úrovni. Pod vplyvom vysokého vákua, napríklad tepelným odparovaním, iónovým pokovovaním alebo rozprašovaním, sa z väčšinou kovového cieľa odstraňujú atómy a zhluky atómov. Táto kovová para sa môže nanášať priamo na komponent (pokovovanie) alebo sa spája s dodávaným reaktívnym plynom (zvyč. plynmi obsahujúcimi dusík alebo uhlík). Vďaka tomu vznikajú zložité chemické zlúčeniny. Hrúbku vrstiev týchto materiálov s pevnými vrstvami je možné nastaviť od 1 nm do 5 um. Systém aj hrúbku vrstvy je možné definovať na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 

Stiahnite si katalógový list PVD

Napojenie poťahu k podkladovému materiálu, čo je najnáročnejší krok procesu, sa dosahuje cielenou aktiváciou povrchu. Ako cieľ sa môže použiť široká škála kovov v závislosti od požadovaného konečného výsledku. Titán, chróm alebo meď sú len niektoré príklady. Naopak je možné poťahovať aj najrôznejšie podklady: kovy, keramiku, sklo, plast, ale aj textil. Veda a priemysel v súčasnosti podporujú vývoj vrstiev s biocídnym účinkom, ako sú napríklad komplexné medené systémy, aby sa využili ich antivírusové a antibakteriálne vlastnosti. Ďalším príkladom použitia je potiahnutie plastových klzných puzdier vrstvou sírouhlíka a sulfidu manganatého, aby sa zlepšila ich odolnosť proti opotrebovaniu a koeficient trenia. Možnosti aplikácie sú takmer neobmedzené.

 

Význam medi ako biocídu je známy už dlho, pretože je škodlivá pre baktérie a vírusy aj v malých dávkach. Pomocou zlúčenín medi môže spoločnosť RÜBIG vyrábať biocídne nátery, ktoré sa dajú použiť rôznymi spôsobmi. S povrchovou úpravou RÜBIG AnitViralCoating bola vyvinutá aj povrchová technológia, pri ktorej sa účinok proti baktériám a vírusom dosahuje oxidáciou povrchu.

Spojenie fyziky povrchu a inžinierstva

Procesy PVD vyvinuté v spoločnosti RÜBIG sú založené na odstraňovaní atómov pomocou magnetrónového rozprašovania. Argón poskytovaný na rozprašovanie sa urýchľuje smerom k cieľovému materiálu pomocou externe použitého napätia. Vytvorené magnetické pole posúva ióny do špirálovej dráhy a vyvoláva častejšie zrážky s cieľom. Vďaka tomu sa na cieľovom povrchu uvoľní viac atómov. Sila, ktorú prenáša argón na bombardovaný atóm zostáva vo vysokom vákuu. Takže cieľové atómy môžu prejsť vzdialenosť k substrátu. Cieleným otáčaním komponentov okolo niekoľkých osí sa na podklade vytvorí homogénna vrstva (hrúbka).

Proces

Tento proces prebieha pri nízkych teplotách. Preto nedochádza k žiadnemu alebo len k veľmi malému skresleniu komponentov. Rovnako aj v prípade plastu: Povrchová aktivácia prebieha pri maximálne 100°C a samozrejme v plazme alebo pomocou zdroja iónov. PVD zariadenia spoločnosti RÜBIG umožňujú presné nastavenie materiálových vlastností, ako je tvrdosť, priľnavosť, životnosť alebo mechanické vlastnosti. Vizualizácia procesu pripravená zodpovedajúcim spôsobom umožňuje zobraziť príslušné parametre v štruktúrovanej podobe. PVD zariadenia sú tiež vybavené špeciálne vyvinutou bezpečnostnou koncepciou. Tá spustí zablokovanie a ochladenie systému, ak dôjde k výpadku elektriny alebo iných médií (plynov). Táto technológia navyše zaujme svojou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a nákladovou efektívnosťou, najmä pri prechode do sériovej výroby.