RÜBIG Výroba zariadení

Oddelenie výroby zariadení

Výroba zariadení RÜBIG vyrába na mieru zhotovené zariadenia na tepelné spracovanie. RÜBIG zastáva svojou technológiou MICROPULS® Technology prémiovú plazmovú technológiu na trhu tepelného spracovania. Celosvetovo dôverujú partneri firmy RÜBIG našej kompetencii v oblasti technológie plazmovej nitridácie. Zákazníci firmy Rübig pritom profitujú z viac ako z 20 ročných poznatkov v oblasti technológií tepelného spracovania na mieru zhotovených zariadení pre najrôznejšie odvetvia, od kaliarne až po plnoautomatizovanú, vnútropodnikovú, hotovú prevádzku.

 

Brožúra Výroba zariadení

Znižovanie nákladov cez ďalší rozvoj procesov a technológií na zariadeniach RÜBIG

Kosteneinsparung Spindel

MICROPULS® Technology

Výroba zariadení RÜBIG zastáva svojou technológiou MICROPULS® úspešné a inovatívne riešenia tepelného spracovania v oblasti plazmovej nitridácie a plazmového povlakovania. Vďaka výkonným generátorom MICROPULS® to je možné.

 

MICROPULS® Everest

Micropuls Everest – zariadenia pre plazmovú nitridáciu

Výberom zariadenia Micropuls Everest si zákazníci firmy RÜBIG zvolia to najlepšie z technológie nitridácie.

Viac Informácií

 

 

MICROPULS® Procoat

Micropuls Procoat – povlakovacie zariadenie

Prostredníctvom povlakovacieho zariadenia RÜBIG sa povlaky z tvrdokovu nanášajú v prémiovom segmente.

Viac Informácií

 

 

MICROPULS® Diamond Xtended

Micropuls Diamond Xtended – DLC povlakovacie zariadenie

Inovatívne povlaky DLC od firmy RÜBIG – pre určitú osobitosť v oblasti povlakovania.

Viac Informácií

 

 

  • MICROPULS-Technology je pre mnohých výrobcov automobilov, od malých až po veľké série, neodmysliteľnou súčasťou. Zariadenia pre plazmovú nitridáciu RÜBIG tu zosobňujú maximálnu presnosť, najmenšie tolerancie a najvyššie kvality povrchov – vlastnosti, ktoré si hnacia technika vyžaduje.

  • Najvyššia precíznosť a komplexné geometrie charakterizujú typické použitia leteckého priemyslu. Komplexné materiály, ako aj požiadavky na čo najmenšie teplotné rozdiely predstavujú najvyššie požiadavky na zariadenia pre plazmovú nitridáciu. Svet ako stvorený pre zariadenia pre plazmovú nitridáciu RÜBIG.

  • Za každou jednou veternou elektrárňou sa skrýva náročná hnacia technika. Pre technológiu plazmovej nitridácie sú hnacie komponenty navrhované tak, aby spĺňali presné požiadavky a odolávali rôznym záťažiam.

  • Vysoká tvrdosť povrchu a optimálna odolnosť voči opotrebovaniu, ako aj korózii sú tými najdôležitejšími požiadavkami domáceho a zahraničného priemyslu a vďaka Micropuls Technology RÜBIG sa dajú splniť.

Technológia GASCON

Technológia GASCON znamená pri výrobe zariadení RÜBIG vysoko efektívne a pokrokové plynové nitridovanie. Modulárne zostavené a potrebám zákazníka prispôsobené zariadenia presvedčia svojou vynikajúcou životnosťou a možnosťou regulovania pomocou nitridačného ukazovateľa.

 

 

GASCON K2

Zariadenie na plynové nitridovanie

Dobyte úplne nové úrovne a doposiaľ nepoznané oblasti s novým GASCON K2.

Viac informácií

Zákazníci RÜBIG technológie Plant

ppa. DI Thomas Müller MSc

Vedenie - RÜBIG Výroba zaradení

Sabine Kreuzmayr M.A.

Vedúci odbytu

DI Andreas Gebeshuber

Produktového manažmentu

Werner Fischer

Vedúci predaja

Gerhard Hattinger

Riadok realizácia produkt

Christoph Rübig

Materiálové hospodárstvo, nákup, sklad, príprava práce zhotovenie & montáž

Výkonové spektrum technika zariadení
Výrobky techniky zariadení RÜBIG v prehľade: