Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automotive
Aerospace
Medicínska technika
weitere Branchen in Ausarbeitung
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
Kontrola materiálu
Semináre a školenia

Cementácia - R.CARB+®

RÜBIG R.CARB+®

Aj napriek dlhoročnej tradícii metód pre tepelné spracovanie, prinášajú métody R.CARB+® od firmy RÜBIG väčší úžitok. Úzke tolerancie a najvyššia reprodukovateľnosť sú samozrejmé, stabilita tvrdosti a rozmerov sú vlastnosti, ktoré vyznačujú metódy R.CARB+® od firmy RÜBIG.

 

Máte záujem o naše procesy cementácia?

Skontaktujte sa s nami.

 

Našim zákazníkom sú k dispozícii nasledovné metódy:

 • Cementácia R.CARB+®
 • Ochranné plynové kalenie
 • High Carb
 • Karbonitridácia
 • Nauhličovanie
 • Zošľachťovanie
 • Zmrazovanie

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie

Výhody metód R.CARB+® pre Vaše diely

 • Úzke tolerancie
 • Najvyššia reprodukovateľnosť
 • Stabilita tvrdosti a rozmerov
 • Štandardné a špeciálne metódy tepelného spracovanie pre Vaše diely

Kalenie po cementovaní R.CARB+®

Kalenie po cementovaní je kombinácia z procesu cementovania a kalenia, vrátane popúšťania. Pritom vzniká cementovaná okrajová oblasť s 0,6 – 0,8% dusíka. Smerom k jadru kontinuálne klesá obsah uhlíka.  

Po procese kalenia vznikne okraj s vysokou tvrdosťou a mäkkým, húževnatým jadrom. Materiály vhodné pre cementovanie sú tzv. cementačné ocele s obsahmi uhlíka menšími ako 0,25 hmotnostného percenta.

Vhodné materiály:

 • Cementačné ocele

Výhody cementovania R.CARB+®:

 • Zvýšená únavová pevnosť
 • Stúpajúca odolnosť proti opotrebeniu
 • Kombinácia z tvrdého okraja, odolného proti opotrebeniu a húževnatého jadra

Bežné konštrukčné prvky:

 • Prevodové diely
 • Ozubené kolesá
 • Hriadele

Kalenie v ochrannej atmosfére

Kalenie v ochrannej atmosfére je proces zakaľovania, pri ktorom sa konštrukčné prvky chránia v reaktívnej atmosfére pred negatívnym ovplyvňovaním okrajovej zóny (napr. oduhličenie). Kalí sa metódou kalenia v ochrannom plyne v olejovom kúpeli. Tým sa môžu zakaliť aj nelegované alebo nízko legované ocele.

Následným popúšťaním sa môžu nastaviť vlastnosti (pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti opotrebeniu, ...) v širokom rozsahu.

Vhodné materiály:

 • Nelegované a nízko legované ocele (ako napr. ocele na zušľachťovanie 1.7225)
 • Ložisková oceľ (napr. 1.3505)
 • Uhlíkové ocele (napr. C45))

Výhody kalenia v ochrannom plyne:

 • Zvýšená tvrditeľnosť prostredníctvom kalenia v oleji
 • V kombinácii s popúšťaním široké spektrum vlastností

Bežné konštrukčné prvky:

 • Nástroje

Nitrocementovanie

Nitrocementovanie sa od kalenia pri cementovaní odlišuje pridaním dusíka, t. j. navyše k uhlíku sa okrajová zóna obohatí dusíkom. Potom nasleduje proces tvrdenia, vrát. popúšťania, aby sa nastavili želané vlastnosti. Výhodou nitrocementovania oproti kaleniu pri cementovaní je, že vďaka dusíku sa zlepší tvrditeľnosť a tým sa môžu tiež ošetrovať nelegované ocele (konštrukčné ocele).

 

Prostredníctvom nitrocementovania vzniká ako pri kalení pri cementovaní tvrdá okrajová oblasť, odolná proti opotrebeniu s vysokou pevnosťou a tuhým jadrom.

Vhodné materiály:

 • Ocele s nízkymi obsahmi zliatiny (napr. konštrukčné ocele)

Výhody nitrocementovania:

 • Zvýšenie tvrditeľnosti oproti kaleniu pri cementovaní
 • Zvýšená únavová pevnosť
 • Stúpajúca odolnosť proti opotrebeniu
 • Kombinácia z tvrdého okraja, odolného proti opotrebeniu a húževnatého jadra

Bežné konštrukčné prvky:

 • Prevodové diely ako kolesá s vnútorným ozubením, čelné ozubené kolesá
 • Kľukový hriadeľ
 • Hnací hriadeľ

High Carb

Špeciálny variant nitrocementovania predstavuje postup „HighCarb“, ktorý vďaka špeciálnemu vedeniu procesu vedie k zlepšenej tvrditeľnosti a predovšetkým odolnosti proti popúšťaniu.

Cementovanie

Pri cementovaní sa okrajová vrstva ocele (obyčajne cementačné ocele) obohatí uhlíkom a následne sa nekalí, aby sa nedosiahlo zvyšovanie tvrdosti. Tým sa môžu obrábať konštrukčné prvky a až potom sa uskutoční vlastný proces kalenia. Výhoda tohto postupu je v tom, že s týmto postupom je možné napr. vyrobiť konštrukčné prvky s rozličnými hĺbkami zakalenia pri cementovaní.  

Materiály vhodné pre cementovanie sú cementačné ocele s obsahmi uhlíka menšími ako 0,25 hmotnostného percenta.

Zušľachťovanie

Pod zušľachťovaním sa chápe kombinácia z postupu prekalenia (napr. kalenie vo vákuu alebo ochrannom plyne) a následného popúšťania pri vysokej teplote.

Zušľachťovanie je známe tiež pod skratkou „QT“ (quenched and tempered). Popúšťanie a vykonáva pri vysokých teplotách do 700 °C, aby sa dosiahol priaznivý pomer z pevnosti a húževnatosti. Tým je zušľachťovanie predovšetkým pre dynamicky zaťažované konštrukčné prvky zmysluplné a potrebné.

Vhodné materiály:

 • Ocele na zušľachťovanie
 • Ocele na nitridovanie
 • Nástrojové ocele (uhlíkové nástrojové ocele, zliatinové nástrojové ocele a rýchlorezné ocele)

Výhody zušľachťovania:

 • Dobrá kombinácia húževnatosti a pevnosti

Bežné konštrukčné prvky:

 • Nástroje
 • Formy
 • Dynamicky namáhané komponenty (napr. hriadele)

Schladenie na nízke teploty

 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu:
  • Tu schladenie na nízke teploty spôsobí premenu zvyškového austenitu na martenzit, z čoho vyplýva zvýšenie tvrdosti.
 • Rozmerová a tvarová stabilita:
  •  Schladením na nízke teploty sa dosiahne stabilná, homogénna štruktúra, ktorá pri použití nepodlieha žiadnym, resp. sotva nejakým zmenám.

Schladenie na nízke teploty sa uskutočňuje spravidla pri teplotách do -120 °C a pri časových oneskoreniach niekoľko hodín.

Ďalší variant predstavuje tzv. Cryotreatment/kryoúprava. Pri tomto postupe sa zníži teplota až na -196 °C a doba oneskorenia ďaleko presahuje klasickú dobu prehrievania.

Technické informácie

 • Max. rozmery: 1.050 mm x 690 mm x 700 mm (D x Š x V)
 • Temperature: na 690°C

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]comht.office[at]rubig[dot]com.