Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Plazmová nitridácia - PLASNIT®

RÜBIG PLASNIT®

Metódy RÜBIG PLASNIT® predstavujú to najlepšie z technológie nitridácie. Vďaka technológii MICROPULS®, ktorú vyvinula firma RÜBIG, sa vo vlastných zariadeniach RÜBIG vykonávajú procesy plazmovej nitridácie v prémiovej kvalite. PLASNIT® zastáva ekologickosť, vylepšené korozívne vlastnosti, ako aj vysokú reprodukovateľnosť pri úzkych toleranciách. Realizovať sa dajú najrozmanitejšie typy procesov PLASNIT®, cielená dodatočná oxidácia umožní špeciálny proces PLASOX® od firmy RÜBIG. Vďaka novinkám, akou je PLAPOL sa metódy PLASNIT® neustále rozvíjajú ďalej.

Máte záujem o naše procesy plazmová nitridácia?

Skontaktujte sa s nami.

Metóda nitridovania v plazme

Nitridovanie v plazme predstavuje technologický vrchol metód nitridovania a oproti nitridovaniu v soľnom kúpeli nitridovaniu v plyne má nasledovné výhody. Pretože nitridovanie v plazme sa uskutočňuje spravidla pri nižších teplotách povrchovej úpravy, predstavuje tepelnú úpravu s najmenším nebezpečenstvom zmršťovania. Vďaka veľkej variabilite vedenia procesu je možné pri nitridovaní v plazme veľmi dobre dôjsť na vlastnosti ocele, želania zákazníka a obmedzenia v dôsledku príslušnej predbežnej úpravy. Hĺbka nitridácie (NHT), tvrdosť povrchu (OFH) a hrúbka spojovacej vrstvy (VS) sa dajú dobre nastaviť cez široké spektrum ocel.

 

Konštrukčné prvky a nástroje s povrchom nitridovaným v plazme ukazujú zlepšenú odolnosť proti opotrebeniu, majú lepšie trecie a klzné vlastnosti a vyššie hodnoty únavovej pevnosti. Vďaka nepatrnému nebezpečenstvu zmrašťovania sa spravidla nitridujú v plazme hotovo obrobené diely. Ideálnymi pre nitridovanie v plazme sú takzvané ocele na nitridovanie (napr. 1.8519). Prostredníctvom tejto cielenej dodatočnej oxidácie sa do spojovacej vrstvy uloží vrstva oxidu, ktorá popri zlepšení klzných vlastností dosiahne značné zvýšenie odolnosti proti korózii. Pri takzvanom PLASOX® sa vykonáva nitridovanie v plazme a postoxidácia v jednom procese.

Výhody metód PLASNIT® pre Vaše diely:

 • Nízko až vysoko legované ocele je možné nitridovať (tiež nehrdzavejúce ocele)
 • Kompaktné, nepriepustné a „tvárne“ spojovacie vrstvy
 • Menšie nebezpečenstvo zmršťovania v dôsledku nízkej teploty povrchovej úpravy
 • Vďaka mechanickému zakrytiu je možná čiastočná úprava
 • V prípade potreby sa môže zakryť aj pastou
 • Dobrá reprodukovateľnosť a úzke tolerancie vo výsledku povrchovej úpravy
 • Čisté drsnosti a čisté povrchy v porovnaní k soľnému kúpeľu a plynu
 • Zvýšená odolnosť proti korózii pri nelegovaných a nízko legovaných oceliach
 • Možnosť dodatočnej oxidácie
 • Ekologickosť

Našim zákazníkom sú k dispozícii nasledovné metódy:

 

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie

Metóda PLASNIT® (nitridovanie v plazme)

Pod našou ochrannou známkou PLASNIT® ponúkame zákazníkom vysoko vyvinuté tepelné úpravy nitridovania v plazme pre široké spektrum druhov ocelí. S našimi štandardnými procesmi pokrývame pre všetky bežné ocele, ktoré sa môžu tepelne upraviť pomocou nitridovania, odporúčané spektrum hĺbky nitridácie a hĺbky spojovacej vrstvy. Zoznam s najbežnejšími oceľami/materiálmi a ich dosiahnuteľnými hodnotami v našich štandardných procesoch nájdete tu.

Našou silou je individuálny vývoj procesov nitridovania v plazme; aby boli splnené vaše požiadavky vzhľadom na hĺbku nitridácie, hĺbku spojovacej vrstvy, antikoróznu ochranu a hrúbku vrstvy oxidu – pre jednotlivé diely až po veľké série. V prípade, že máte otázky k našim procesom PLASNIT®, nemeškajte a skontaktujte sa s nami. Radi vám poradíme – či vo výbere ocele alebo povrchovej úprave vhodnej pre aplikáciu a s radosťou vám poradíme aj ďalej. 

 

Aby sme mohli nitridovanie v plazme vykonať kompetentne alebo aby sme vám mohli poradiť, prosíme vás, aby ste nám oznámili nasledovné informácie k upravovaným dielom a požiadavky:

 • Označenie ocele (č. materiálu, značka DIN)
 • Predchádzajúca tepelná úprava (metóda kalenia, teplota popúšťania,...)
 • Požadovaná hĺbka nitridácie (NHT) v mm
 • Požadovaná tvrdosť povrchu (OFH) v HV (tvrdosť podľa Vickersa)
 • Požadovaná hrúbka spojovacej vrstvy (VS)
 • Príp. označenie oblastí, ktoré sa nemajú nitridovať a možnú odstavnú plochu 

PLASOX®

PLASOX® je skratka plazmy a oxidácie a označuje naše procesy PLASNIT® s následnou oxidáciou.

Prostredníctvom tejto cielenej dodatočnej oxidácie sa do spojovacej vrstvy uloží vrstva oxidu, ktorá popri zlepšení klzných vlastností dosiahne zvýšenie odolnosti proti korózii. Táto kombinácia z nitridovania v plazme a postoxidácie sa môže vykonať ako v jednom procese, tak aj v dvoch oddelených procesoch.

V dôsledku povrchovej úpravy PLASOX® budú diely tmavosivé až matné čierne. Našu povrchovú úpravu PLASOX® odporúčame pre konštrukčné diely, ktoré potrebujú určité bránenie korózii a fungujú ako partner pre trenie pre iný kalený diel.

PLAPOL

Naša vrstva PLAPOL sa vnesie do povrchu pomocou difúzneho procesu pri nízkych teplotách. Cieľom je, podobne ako pri nitridovaní, uložiť atómy do matice ocele bez tvorenia spojení (ako napr. nitridy alebo tvorenie spojovacej vrstvy).

Tým je PLAPOL ideálny pre nástroje z nástrojových ocelí, ktorých teplota popúšťania je vyššia ako 400 °C,  ako napr. 1.2343, 1.2311, 1.2316, 1.2083. Vrstva PLAPOL je s difúznou hrúbkou 10 – 70 µm, má tvrdosť viac ako 1000 HV, vysokú odolnosť proti opotrebeniu a umožňuje dodatočné leštenie a opravárske zváranie.

Pretože ide o difúznu vrstvu, nedochádza k žiadnemu nárastu a nemôže dôjsť k žiadnym odlupovaniam ako pri klasických vrstvách. Vďaka nízkej teplote úpravy je možné upustiť od nebezpečenstva zmrašťovania.

Z dôvodu nepatrnej hĺbky zakalenia úpravu PLAPOL odporúčame iba pri zušľachtených alebo kalených oceliach.

Technické informácie:

 • Max. rozmery: Ø 1.500mm x 2.400 mm hĺbka

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]com.