Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

RÜBIG Kaliareň

Oddelenie kaliarne

Nároky na moderné výrobky sa denne zvyšujú, a tým sa zvyšujú aj požiadavky na všetky konštrukčné materiály. Potrebný profil vlastností takýchto materiálov je definovaný prevedeným tepelným spracovaním. Kaliareň RÜBIG patrí už od 80-tych rokov k uznávaným špecialistom v oblasti tepelného spracovania oceľových a hliníkových materiálov. Široký výber ponúkaných služieb, od kompetentného materiálového poradenstva, cez vlastné materiálové laboratórium, až po široké spektrum postupov pre každý typ problému týkajúceho sa tepelného spracovania, ponúka tie najindividuálnejšie riešenia.

Tepelná úprava

Tepelným spracovaním sa rozumie proces, pri ktorom sa opracované kovové diely ohrievajú v určitom časovom tepelnom postupe a znova sa ochladzujú, tak aby boli dosiahnuté požadované vlastnosti materiálu. Prostredníctvom zmeny teploty sa dosiahnu zmeny štruktúry, ktoré ovplyvňujú pevnosť, húževnatosť, pevnosť v ťahu, obrobiteľnosť a homogenitu štruktúry kovu a to mu umožňuje zlepšenie vlastností materiálu. Navyše sa zvýši životnosť konštrukčného prvku a tým aj hospodárnosť. Proces tepelného spracovania je potrebný na to, aby materiál (zliatina) potrebný na technické použitie dosiahol potrebné vlastnosti práve prostredníctvom správneho tepelného spracovania.

Keď je známe namáhanie konštrukčného prvku, môže sa pomocou správnej tepelnej úpravy získať optimum z materiálu pre príslušnú aplikáciu. S týmito vedomosťami a znalosťami o materiáli sa môže vykonať správna tepelná úprava (napr. nitridovanie na zvýšenie odolnosti ocele proti opotrebeniu).

Šírka metód tepelnej úpravy u spoločnosti RÜBIG siaha od žíhaní, ako napr. žíhania na zníženie pnutia pre zvárané konštrukcie, cez zakaľovanie vo vákuu alebo s ochranným plynom až po tvrdenie okrajovej vrstvy pomocou kalenia po cementovaní, nitridovania (nitridovanie v plazme alebo nitridovanie v plyne) alebo špeciálnych postupov ako UDAK (podtlakové cementovanie) alebo High Carb (ďalej vyvíjaná metóda nitridovania).

Ďalej sa u spoločnosti RÜBIG ponúkajú zušľachťovania povrchu vo forme povrchových úprav z tvrdých materiálov. Portfólio povrchových úprav u spoločnosti RÜBIG ponúka vrstvy založené na titáne (zlatý LF PLASTIT (TiN), Carbon LF PLASTIT (TiCN) a Boron Nanocomp PLASTIT (TiBN)) a povrchové úpravy na uhlíkovej báze, podobné diamantu (DLC Xtended® PLASTIT).

Pri všetkých týchto metódach tepelnej úpravy sa zameriava na to, aby sa dosiahli optimálne vlastnosti pre váš konštrukčný prvok za účelom zabezpečenia dlhej životnosti.

 

V prípade, že sa zaujímate o naše zariadenia na tepelnú úpravu, kliknite, prosím, na nasledujúci link.

Naše služby

Cementácia - R.CARB+®

Kalenie po cementovaní predstavuje najtradičnejšiu z termochemických metód tepelnej úprave. Spoločne so zákazníkmi sa môžu procesy optimalizovať na maximálnu rozmerovú stálosť a najprísnejšie tolerancie. Vďaka metóde HighCarb sa môžu vaše konštrukčné diely vystaviť pri nasadení vysokým teplotám. viac

Tvrdé povlaky - PLASTIT®

Spoločne s našimi zákazníkmi ponúkame systémy vrstiev PACVD pre maximálne opotrebenie a/alebo ochranu proti korózii vašich obrobkov. Špeciálne vývoje v oblasti vysokej hrúbky vrstvy (napr. 30 µm), vnútorné povrchové úpravy a povrchové úpravy komplexných geometrií predstavujú jednu časť nášho portfólia služieb. viac

Tvrdé povlaky - R.VAC+®

Spoločnosť RÜBIG ponúka na vaše obrobky špecializované procesy zušľachťovania, ktoré sú optimalizované na vaše málo sa deformujúce obrobky alebo obrobky s vysokou životnosťou. Vďaka cementovaniu pod tlakom alebo procesom nitridovania pod tlakom v kombinácii s kalením héliom (HELIVAC®) sa môže využiť potenciál materiálu. viac

Plazmová nitridácia - PLASNIT®

Prvá voľba pri dynamicky zaťažených konštrukčných prvkoch namáhaných opotrebením. Od automobilovej branže, cez medicínsku techniku až po letectvo a kozmonautiku, spoločnosť RÜBIG je špecialistom pre tepelné úpravy. viac

Plynová nitridácia - R.NIT+®

Vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi umožňuje nitridovanie v plyne vysokú ochranu proti opotrebeniu a vysokú odolnosť proti korózii pri súčasne vysokej hustote nakladania. viac

Aluminium kaliareň

V závislosti od vášho materiálu ponúka spoločnosť RÜBIG optimálny pomer medzi medzou prieťažnosti, pomerným predĺžením pri pretrhnutí a pevnosťou v ťahu. Výsledkom sú málo a deformujúce konštrukčné diely s vlastným pnutím! viac

Kompetenčné centrum

Zákazníkom špecifikovaný proces vývoju, postupné navyšovanie množstva a prevedenie sérií Vašich požiadaviek je jadrom úloh RÜBIG Centra Kompetencie. Previerka materiálu po Automotive a štandardoch leteckej dopravy zaisťuje kvalitu Vašich požiadaviek v tepelnom spracovaní. Skúmanie materiálu, analýzy škôd, znalecký posudok, tak ako semináre a kurzy v oblasti technológie tepelného spracovania zdokonaľuje našu ponuku. viac

Laser

Laserové centrum spoločnosti RÜBIG ponúka vytvrdzovanie laserom ie a zváranie pomocou lasera. V prípade vytvrdzovania laserom sa materiál lokálne kalí do maximálnej hĺbky s hodnotou 1,5 mm RHT. V prípade zvárania pomocou lasera slúži na ochranu materiál proti opotrebovaniu rovnakého alebo iného typu. Pri oboch postupoch sa konštrukčná súčiastka chráni pred opotrebovaním len v mieste, kde je to nevyhnutné, nechráni sa celá konštrukčná súčiastka. viac

pvd

PVD

Naše vrstvy PVD (Physical Vapour Deposition) ponúkajú veľmi široké spektrum možností použitia. Od klasických vrstiev na ochranu proti opotrebovaniu, napr. pre oblasť strojárstva a výroby nástrojov, cez použitia pri dekoráciách, ako sú kľučky dverí alebo športové zariadenia, až po špeciálne systémy na nanášanie, ako je tuhé mazivo MoS2 na povrchoch. Teplota nanášania sa pohybuje v rozmedzí od 80°C do 500°C, a preto je určená pre množstvo materiálov. viac

  • Postupy tepelného spracovania a povlakovania RÜBIG zastávajú maximálnu presnosť, najmenšie tolerancie a najvyššie kvality povrchov – vlastnosti, ktoré stoja v oblasti hnacej techniky v popredí.

  • Najmenšie koeficienty trenia pri zároveň vynikajúcej odolnosti proti korózii popisujú profil požiadaviek na moderné hydraulické/pneumatické komponenty. Spoločnosť RÜBIG ponúka prostredníctvom technológie tepelného spracovania a povlakovania ekologické riešenia šité na mieru.

  • Kaliareň RÜBIG ponúka mnoho postupov kalenia a povlakovania, ktoré sú navrhované tak, aby spĺňali presné požiadavky a odolávali rôznym záťažiam náročnej hnacej techniky vo veterných elektrárňach.

Kontaktné osoby

DI Bernd Rübig

Vedenie - RÜBIG Kaliareň

DI David Unterberger

Obchodný riaditeľ

Dieter Ecker

Služby zákazníkom

Helmut Kitzmüller

Odbyt pre letecký priemysel / pretekársky šport

Kontaktné údaje

DI Bernd Rübig

DI Bernd Rübig

Vedúci Kaliareň RÜBIG

DI Christoph Lugmair

Vedúci výroby

Ing. Jürgen Göllner

Príprava práce

Dino Hamzic

Plazmová nitridácia - PLASNIT®

Alexander Goertz

Plynová nitridácia – R.NIT+®

Franz Hutter

Tvrdé povlaky - PLASTIT®

Artur Okon

Tvrdé povlaky – R.VAC+®

Thomas Penz

Cementácia – R.CARB+®

Zákazníci kalenie technológie RÜBIG