Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

RÜBIG Slovensko

Ekologická úprava vody spoločnosti RÜBIG Alu Germany

Náš výrobný podnik RÜBIG v meste Pilsting (Nemecko) investoval do ekologicky uvedomelého spôsobu úpravy vody.

HELIVAC®

HELIVAC® predstavuje špeciálny postup kalenia vo vákuu, ktorý sa používa pri najvyšších požiadavkách na vlastnosti konštrukčného prvku. 

RÜBIG R.VAC+®

R.VAC+® Vákuové kalenie je postup prekaľovania a používa sa na veľmi legované materiály na dosiahnutie zodpovedajúcich hodnôt pevnosti a huževnatosti bez negatívneho ovplyvnenia povrchu konštrukčného dielu (žiadna oxidácia obrobku).

Vákuové kalenie

Kalenie vo vákuu je postup kalenia pre presné konštrukčné prvky, tvarovky a nástroje, citlivé na zmršťovanie, ktoré majú vysoké požiadavky na čistý, lesklý povrch.

15 rokov RÜBIG SK

RÜBIG SK oslavuje tento rok 15. výročie založenia spoločnosti. Spoločnosť RÜBIG SK bola pôvodne založená v Novákoch v roku 2005 (prevádzková činnosť začala v roku 2006). 

Plynová nitridácia R.NIT+®

Pri nitridovaní v plyne sa dáva k dispozícii dusík vo forme amoniakového plynu. Proces sa vykonáva v šachtových a zvonových peciach, v rozsahu teplôt medzi 500 °C a 600 °C. 

Plazmová nitridácia

Nitridovanie v plazme PLASNIT® predstavuje technologický vrchol metód nitridovania a oproti nitridovaniu v soľnom kúpeli a nitridovaniu v plyne má rozhodujúce výhody. Pretože nitridovanie v plazme sa realizuje spravidla pri nižších teplotách, tým predstavuje toto dané tepelné spracovanie najmenšie...

Nitridácia

Nitridovanie patrí k chemicko-tepelnému spracovaniu. Chemické zloženie sa zmení difúziou dusíku na povrchu dielu. 

RÜBIG Slovensko

Najmodernejšie technológie na tepelné spracovanie v priebehu krátkeho času!

 

V našej kaliarni na Slovensku ponúkame široké spektrum tepelného spracovania ocele:

Technické informácie

Maximálne rozmery:

  • Vákuové kalenie : 600 x 600 x 900 mm
  • Plazmová nitridácia: Ø 1.500 x 2.400 mm
  • Cementácia: 1.520 x 1.200 x 1.045 mm
  • Plynová nitridácia: 1.200 x 750 x 750 mm

Kontakty

Mgr. Peter Holzinger

Správa stránok

Ing. Helmut Jan

Vedúci Prevádzky

DI Martina Grausova

Vedúci výroby

Ludovít Bakus

Technická podpora a predaj