Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automotive
Aerospace
Medicínska technika
Ciocídna Vrstva
weitere Branchen in Ausarbeitung
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Technologie
RÜBIG Technologie
Laser
PVD Technologie
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
Kontrola materiálu
Semináre a školenia

RÜBIG Slovensko

Plazmová nitridačná technológia s nulovými emisiami

Veterný priemysel je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí v energetickom sektore. Technológia a dizajn dosiahli v posledných rokoch obrovský pokrok. Zatiaľ čo generátory v roku 1985 dodali výkon 3 MW podľa stavu techniky, výstupné hodnoty sa doteraz zvýšili na 10 až 12 MW. Ďalší trend išiel ruka...

Žíhanie

Žíhanie nemení iba termodynamický rovnovážny stav pri kovových materiáloch, ale aj druh, tvar, veľkosť a usporiadanie jednotlivých súčastí štruktúry, ako aj stav vlastného pnutia.

 

 

Plazma namiesto chrómu - ekologická alternatíva

Po mnoho rokov je chrómovanie riešením určitých požiadaviek na povrch, ako je tvrdosť a odolnosť proti korózii. Okrem skutočnosti, že požiadavky sú stále vyššie a ťažšie sa plnia, je stále dôležitejší aj vplyv na životné prostredie.

 

 

Vákuové kalenie

Kalenie vo vákuu je postup kalenia pre presné konštrukčné prvky, tvarovky a nástroje, citlivé na zmršťovanie, ktoré majú vysoké požiadavky na čistý, lesklý povrch.

R. VAC+® predstavuje všetky metódy vákuového kalenia v kaliarni RÜBIG. Presné kontroly procesov a jedinečné štandardy kvality...

Plazmová nitridačná technológia - udržateľná a šetrná k životnému prostrediu

Udržateľnosť a environmentálne povedomie sú v spoločnosti RUBIG už desaťročia najvyššou prioritou a spoločnosť má vedúce postavenie v plazmovej technológii „nulových emisií“. Táto technológia bola vyvinutá pre tepelné spracovanie RUBIG a priemyselné pece RUBIG. Môže byť použitá pre ocele s nízkym až...

Tepelné spracovanie v lekárskej technike

RUBIG SK ponúka široké portfólio procesov tepelného spracovania pre lekársku techniku. V oblasti vákuového kalenia (je súčasťou certifikátu MDSAP) má RUBIG skúsenosti so špeciálnymi alebo nehrdzavejúcimi oceľami (1.4028, 1.4034 atď.). Dôraz sa kladie na potreby koncového zákazníka / oblasti...

Plazmová nitridácia

Konštrukčné prvky a nástroje s povrchom nitridovaným v plazme, vykazujú zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu, majú lepšie trecie a klzné vlastnosti a vyššie hodnoty únavovej pevnosti. Vďaka nepatrnému zmrašťovaniu sa spravidla nitridujú v plazme nahotovo obrobené diely. Ideálnymi pre nitridovanie v...

RUBIG SK je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2015

Od vzniku spoločnosti dbáme hlavne na kvalitu pri našich službách.

Kalenie je kľúčový proces spracovania ocele, preto musia byť vždy dodržané všetky štandardy. To, že sú u nás dodržiavané, pravidelne dokazuje certifikát kvality ISO 9001:2015.

 

RÜBIG Slovensko

Najmodernejšie technológie na tepelné spracovanie v priebehu krátkeho času!

 

V našej kaliarni na Slovensku ponúkame široké spektrum tepelného spracovania ocele:

Technické informácie

Maximálne rozmery:

  • Vákuové kalenie : 600 x 600 x 900 mm
  • Plazmová nitridácia: Ø 1.500 x 2.400 mm
  • Cementácia: 1.200 x 660 x 600 mm
  • Plynová nitridácia: 1.200 x 750 x 750 mm

Kontakty

DI Marek Trstan, MBA

Riaditeľ RÜBIG SK

DI Martina Grausova

Vedúca výroby

Ludovít Bakus

Technická podpora a predaj