Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Vákuové kalenie - R.VAC+®

RÜBIG R.VAC+®

R. VAC+® predstavuje všetky metódy vákuového kalenia v kaliarni RÜBIG. Presné kontroly procesov a jedinečné štandardy kvality zabezpečujú rovnakú tvrdosť, veľkú pevnosť a optimálne zloženie dielov.

Máte záujem o naše procesy tvrdé povlaky?

Skontaktujte sa s nami.

Výhody metód R.VAC+® pre Vaše diely:

 • Žiaden negatívny vplyv na povrchy Vašich dielov
 • Najvyššia reprodukovateľnosť
 • Viaceré termočlánky na dieloch umožňujú najvyššiu bezpečnosť procesu
 • Certifikované pece podľa normy pre letecký priemysel AMS 2750E
 • Materiál a diel sa upravujú tepelným spracovaním šitým na mieru

Z ponuky od firmy RÜBIG si môžu zákazníci vybrať spomedzi rôznych metód vákuového kalenia zo skupiny R.VAC+®:

 

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie

Kalenie vo vákuu R.VAC+®

Kalenie vo vákuu je postup kalenia pre presné konštrukčné prvky, tvarovky a nástroje, citlivé na zmršťovanie, ktoré majú vysoké požiadavky na čistý, lesklý povrch. Kalenie sa uskutočňuje pomocou prúdu plynu v pretlaku, ktoré sa môže meniť, aby bolo možné prispôsobiť podmienky ochladenia na požiadavky konštrukčného dielu. Obrobky zostávajú kovovo lesklé a nevykazujú žiadne ovplyvnenie povrchu (tvorba okují, oduhličenie), z čoho vyplývajú nižšie náklady na tvrdé obrábanie voči iným prenikavým procesom tvrdenia (kalenie v ochrannom plyne). Preto sa drahé jednotlivé a sériové nástroje, ako aj vysoko kvalitné formy a konštrukčné prvky tepelne upravujú vo vákuových peciach.

 

Táto tepelná úprava  umožňuje realizáciu najvyšších nárokov:

 • Minimálne zmrštenie
 • Kovové lesklé povrchy
 • Vyššie životnosti nástrojov
 • Presné dokumentovanie komplikovaných priebehov procesu
 • Absolútne reprodukovateľná úprava

 

Moderné riadenie procesu zaručuje maximálnu reprodukovateľnosť. Viaceré termočlánky na povrchu konštrukčného prvku a v jadre konštrukčného prvku sú základom pre presné vedenie procesu a tým bezpečnosť procesu. Predpisy pre tepelnú úpravu sa vypracujú so zákazníkom špecificky pre aplikáciu. Intenzívna spolupráca s výrobcami ocele zaručuje maximálnu úroveň kvality. Vsádzanie nástrojov a konštrukčných prvkov čisto podľa druhu a s orientáciou na geometriu je základom pre malú zmenu rozmerov a minimálne zmršťovanie.

HELIVAC®

HELIVAC® predstavuje špeciálny postup kalenia vo vákuu, ktorý sa používa pri najvyšších požiadavkách na vlastnosti konštrukčného prvku. V dôsledku hélia namiesto dusíka ako kaliaceho média vyplývajú nasledovné výhody:

 • Malé zmršťovanie
 • Rýchlejšie vychladenie
 • Vyššia húževnatosť
 • Vyššia odolnosť proti korózii

Podtlakové cementovanie UDAK

Podtlakové cementovanie (tiež nízkotlakové cementovanie) s následným kalením v plyne je moderným variantom kalenia po cementovaní. V porovnaní ku klasickému cementovaniu v plyne s kalením v oleji sa tu využívajú výhody vákuovej techniky v kombinácii s kalením v plyne:

 • S malou deformáciou
 • Žiadna oxidácia povrchovej vrstvy
 • Vhodné aj pre vyššie legované ocele (žiadne pasivovanie)

 

Vhodné materiály:

 • Všetky cementačné ocele kaliteľné na vzduchu (napr. M50NiL, 300M, 18CrNiMo7-6, 18CrNi8)
 • Tiež vysoko legované ocele (napr. X38CrMoV5-1)

 

Výhody podtlakového cementovania:

 • Optimálna rovnomernosť aj pri komplikovanej geometrii konštrukčného prvku a hustom vsádzaní
 • Povrch bez oxidácie povrchovej vrstvy
 • Čistý a lesklý povrch
 • Cementovanie vysoko legovaných, pasivovaných ocelí

Vákuové spájkovanie

Vákuové spájkovanie, resp. vysokoteplotné spájkovanie pod vákuom je tepelný spôsob spájania, aby bolo možné pevne a uzavretím materiálu navzájom spojiť materiály a komponenty konštrukčných prvkov. Týmto postupom sa môžu spájať v jednom procese komplexné geometrie (napríklad komplikované chladiace kanály), resp. viaceré miesta spojenia / miesta švu. Vďaka vysokej teplote v kombinácii s redukovaným tlakovým rozsahom (0,08 – 1 mbar) sa tepelne rozdrobí vrstva oxidu závislá od materiálu a nahradí tým použitie taviacej prísady. Vďaka optimálnemu vedeniu procesu a zodpovedajúcej spájke sa môžu konštrukčné prvky spojiť navzájom nielen pevne a uzavretím materiálu, ale aj súčasne zakaliť (vákuové kalenie). Z tohto dôvodu používame hlavne spájku na medenej, resp. niklovej báze. Na vytvorenie optimálnych spájkovaných spojov sa musia už pri konštrukcii zohľadniť zodpovedajúce štrbiny a usadeniny spájky.  

 

Pred udelením zákazky sme vám pre poradenstvo s radosťou k dispozícii!

Rozpúšťacie žíhanie a starnutie odležaním (precipitačné vytvrdzovanie)

Vytvrdzovanie alebo starnutie odležaním (popúšťanie) treba vždy chápať v kombinácii s predchádzajúcim rozpúšťacím žíhaním a kalením. Prostredníctvom tejto úpravy sa v závislosti od materiálu a teploty vytvoria v priebehu času v základnej matrici jemné vylučovania (koherentné, čiastočne koherentné alebo nekoherentné). Tieto jemné odlučovania (fázy) zabraňujú pohybom dislokácií a zvyšujú tým pevnosť.

 

Pevnosť/tvrdosť a mechanické vlastnosti sa určujú teplotou starnutia odležaním. Podľa materiálu (napr. špeciálne nehrdzavejúce ocele, ocele maragin, titán, hliníkové zliatiny, bronzové zliatiny) je teplota starnutia odležaním (teplota popúšťania) v rozsahu 150 °C – 500 °C

Technické informácie:

Max. rozmery:

 • 1200 mm x 900 mm x 900 mm (d x š x v) 
 • teploty: 870 - 1.250°C

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]com.