Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Žíhanie

RÜBIG procesy žíhania

V dôsledku predchádzajúcich krokov obrábania ako napr. valcovanie, ohýbanie, kovanie atď. sa môžu v obrobku vyskytnúť zníženia kvality.  Tieto sa môžu obnoviť žíhaním. Tu sú zákazníkom spoločnosti RÜBIG k dispozícii najrôznejšie procesy žíhania.

Okrem toho spoločnosť RÜBIG poskytuje možnosť, vďaka individuálnym vedeniam procesu vyhovieť optimálne požiadavkám zákazníka.

Máte záujem o naše procesy žíhania?

Skontaktujte sa s nami.

Žíhanie/žíhacie procesy

Žíhania nemenia iba termodynamický rovnovažný stav pri kovových materiáloch, ale aj druh, tvar, veľkosť a usporiadanie jednotlivých súčastí štruktúry, ako aj stav vlastného pnutia. Podľa potrebných vlastností sa môže voliť medzi nasledovnými žíhaniami:

 

Ďalšie žíhania ako difúzne žíhanie, FP-žíhanie (BG–žíhanie), rekryštalizačné žíhanie, remanentné voľné žíhanie, izometrické žíhanie na perlit, žíhanie na ferit sa ponúkajú iba po detailnejšej konzultácii.

Zákazníkom spoločnosti RÜBIG sú k dispozícii nasledovné metódy:

 

Procesy žíhania sa môžu vykonávať pod ochranným plynom alebo pod vákuom. Naše procesy žíhania ponúkame pre najrozličnejšie materiály (napr. oceľ, hliník, titán, medené zliatiny, zliatiny na báze niklu, ...).

Individuálne vedenia procesu realizovateľné na želanie zákazníka.

Výhody metód procesu žíhania spoločnosti RÜBIG pre vaše konštrukčné prvky:

  • Veľmi dobré povrchové vlastnosti vďaka procesom s ochranným plynom alebo vákuom
  • Optimálna štruktúra pri minimálne zmene rozmerov
  • Maximálna reprodukovateľnosť
  • Pece certifikované podľa normy pre letectvo AMS 2750E a CQI9
  • Vedenie tepelnej úpravy prispôsobené na materiál a konštrukčný prvok

Žíhanie na zníženie pnutia

Žíhanie na zníženie pnutia je tepelná úprava pod atmosférou s ochranným plynom, pomocou ktorej sa znížia mechanické a tepelné pnutia (vlastné napätia) a spevnenia bez podstatnej zmeny štruktúry. Tieto pnutia, resp. spevnenia vznikajú pri obrábaní (napr. napr. tvárnenie, rovnanie, obrábanie so zdvíhaním napätia, zváranie, liatie, kovanie…) a pri nasledujúcich tepelných úpravách alebo aj pri použití môžu viesť k zmenám rozmerov a tvaru (zmršteniu). Žíhanie na zníženie pnutia pri ťažko tvarovaných konštrukčných prvkoch, kritických z hľadiska zmršťovania, ako aj pri komplexných geometriách po hrubom obrábaní je tým nevyhnutné.

 

Teplota žíhania na zníženie pnutia je pri väčšine ocelí v rozsahu 450 – 650°C. Doba žíhania činí niekoľko hodín a je závislá od teploty žíhania a veľkosti obrobku (prierez). Aby sa zabránilo vytvoreniu opakujúcich sa tepelných pnutí, je dôležité, aby sa konštrukčné prvky po časovom oneskorení pomaly vychladili.

 

Žíhanie na zníženie pnutia je zásadne možné pri kovových materiáloch (hliníkové zliatiny, meď, mosadz, titán, titánové zliatiny …) a môže sa ošetrovať podľa vlastných závodných noriem zákazníka alebo podľa údajov času – teploty od výrobcu.

Žíhanie namäkko a GKZ-žíhanie

Žíhanie namäkko a GKZ-žíhanie sú tepelné úpravy pod atmosférou s ochranným plynom s cieľom zaformovať karbidy a znížiť tvrdosť. Prostredníctvom tohto žíhania sa zlepší obrobiteľnosť a tvarovateľnosť (za studena). To pripraví štruktúru optimálne na ďalšiu tepelnú úpravu (kalenie). Teplota žíhania namäkko je pri väčšine ocelí v rozsahu 650 – 800°C. Doba žíhania činí niekoľko hodín (čas oneskorenia 2 – 4 h) a je závislá od teploty žíhania a veľkosti obrobku (prierez).

 

Žíhanie namäkko je zásadne možné pri kovových materiáloch (hliníkové zliatiny, meď a medené zliatiny, titán, titánové zliatiny …) a môže sa ošetrovať podľa vlastných závodných noriem zákazníka alebo podľa údajov času – teploty od výrobcu.

Normalizačné žíhanie

Normalizačné žíhanie (normalizácia) je tepelná úprava pod atmosférou s ochranným plynom s cieľom dosiahnuť rovnomernú štruktúru s jemným zrnom. Táto takzvaná „normalizačná“ štruktúra môže predstavovať dočasný stav pred ďalšími tepelnými úpravami (napr. kalenie) alebo byť konečným stavom použitia konštrukčného prvku s dobrou pevnosťou a vysokou húževnatosťou.

 

Podľa stavu dodávky, resp. podľa prípadu použitia (napr. zníženie valcovej štruktúry, zníženie sklonu ku krehkému lomu, zrovnanie štruktúry kovania, odstránenie hrubej liatinovej štruktúry, zlepšenie pevnosti a húževnatosti, jednotné vytvorenie štruktúry v zváranom materiáli, WEZ a základný materiál) v kombinácii s materiálom, sa musia parametre žíhania (teplota a časové oneskorenia) zodpovedajúco prispôsobiť. Keď stav dodávky nie je známy a tým sa vykoná suboptimálne žíhanie, môže dôjsť k tvoreniu hrubého zrna a tým k strate želaných vlastností. Z tohto dôvodu sa táto tepelná úprava vykoná iba po starostlivom odsúhlasení s naším zákazníkom.

Rozpúšťacie žíhanie austenitických ocelí

Rozpúšťacie žíhanie (homogenizovanie) je tepelná úprava ako pre austenitické ocele tak a pre ocele vyrobené duplexným spôsobom s cieľom vniesť do roztoku vylučovania karbidov existujúce v štruktúre, ako aj ďalšie zmiešané kryštálové fázy (rovnomerne rozdelené). Vďaka rýchlemu vychladeniu (kaleniu) sa dosiahne opakujúce sa vylučovanie. Okrem toho sa podstatne zlepší odolnosť proti korózii vďaka rovnomernému rozdeleniu prvkov zliatiny.

 

Z dôvodu vysokej teploty úpravy (v rozsahu 950°C – 1.200°C) sa aj prostredníctvom obrábania (napr. hlbokým ťahaním) vyrovnajú (rekryštalizácia) privodené tvarovania za studena, ako aj zmeny štruktúry, resp. pnutia v dôsledku tepelných procesov (napr. zváranie). 

 

Podľa veľkosti konštrukčného prvku, resp. prierezu môže čas oneskorenia trvať niekoľko minúť až po hodiny. Príliš dlhý čas oneskorenia, resp. príliš vysoké teploty podporujú negatívne rast zrna a tým môže vzniknúť tvorenie hrubého zrna.

Technická informácia:

  • Max. rozmery: Hĺbka Ø 800 mm x 2 000 mm
  • Teploty: do 950 °C

Bližšie informácie na požiadanie na e-mailovej adrese sk.office[at]rubig[dot]com.