Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Kontroly vzhľadom na koróziu

Kontroly vzhľadom na koróziu

Posúdenie poškodení spôsobených koróziou, zistenie príčin korózie, vyvodenie vhodných a praktických preventívnych opatrení, realizácia skúšok odolnosti voči korózii na stanovenie odolnosti konštrukčných dielov voči korózii.

Máte otázky ohľadne nášho Kontroly vzhľadom na koróziu?

Skontaktujte sa s nami.

In Rust We Trust! Ako je Váš konštrukčný diel odolný voči korózii?

Mnohé konštrukčné diely, nástroje a predmety bežnej potreby sú vystavené poveternostným podmienkam alebo inému korozívnemu prostrediu a musia týmto agresívnym podmienkam odolávať.  

Odolnosť konštrukčných dielov a materiálov proti korózii je systémová veličina. Preto závisí od vzájomného vplyvu zloženia materiálu, stavu tepelného spracovania a podmienok prostredia (médiá, teplota, mechanické zaťaženie a pod.). Nehrdzavejúca oceľ môže byť odolná voči mnohým médiám, avšak pri niektorých médiách alebo pri istých podmienkach môže korodovať. Vplyvy na odolnosť voči korózii sú rôznorodé: Začínajú pri výrobe ocele, prechádzajú kompletnou výrobnou linkou a končia s prevádzkovými podmienkami.

Existuje celý rad rôznych korozívnych mechanizmov, ktoré sa môžu vyskytovať buď jednotlivo alebo tiež v kombinácii. Pri stanovení vhodných preventívnych opatrení je dôležité identifikovať daný korozívny mechanizmus. Na to sú potrebné dôkladné znalosti v náuke o materiáloch, metalurgii, chémii, predovšetkým náuke o korózii, výrobnej technike a tiež vhodné laboratórne vybavenie. RÜBIG má k dispozícii rozhodujúce know-how a skúšobné možnosti na charakterizáciu a riešenie prípadov škôd spôsobených koróziou a na optimalizáciu konštrukčných dielov, aby sa predišlo škodám spôsobeným koróziou.  

Rovnako ako mechanické vlastnosti, môžu byť tepelným spracovaním ovplyvňované aj korozívne vlastnosti. Intenzívne sa preto zaoberáme aj vplyvom metód tepelného spracovania na odolnosť rozličných materiálov proti korózii.

Korózne skúšky a skúšky odolnosti voči korózii v spoločnosti RÜBIG:

 • Riešenie prípadov poškodení spôsobených koróziou:
  • Identifikácia korozívnych mechanizmov
  • Zistenie a určenie príčin korózie
  • Vyvodenie vhodných a praktických preventívnych opatrení
 • Vývoj technických opatrení tepelného spracovania na zlepšenie konštrukčných dielov, ktoré musia byť súčasne odolné voči korózii a opotrebovaniu
 • Skúšky odolnosti voči korózii podľa normy na posúdenie odolnosti konštrukčných dielov a nástrojov proti korózii a na posúdenie agresívnych médií (studená voda, čistiace prostriedky a pod.):
  • Neutrálny test v soľnej komore
  • Skúšky starnutia
  • Merania prúdovej hustoty/potenciálu
  • Impedančná spektroskopia
  • Galvanické skúšky odolnosti voči korózii
  • Skúšky odolnosti voči napäťovej korózii