Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Meranie vlastného napätia

Merania vnútorného napätia

Röntgenografické meranie vnútorného napätia alebo priebehov vnútorného napätia v okrajových oblastiach kvôli získaniu rozhodujúcich poznatkov o zaťažiteľnosti a únavovej pevnosti alebo o vplyvoch z mechanickej alebo elektroiskrovej výroby.

Máte otázky ohľadne nášho Merania vnútorného napätia?

Skontaktujte sa s nami.

Je vystavený Váš konštrukčný diel napätiu?

Každý konštrukčný diel, nástroj alebo každá zváraná konštrukcia je vystavená vnútorným napätiam. Aj vstupný materiál, z ktorého sú vyrobené a tepelne spracované konštrukčné diely, nie je bez vnútorných napätí.   Vnútorné napätia sú pnutia v uzatvorenom systéme, na ktorý nepôsobia žiadne vonkajšie sily alebo silové momenty.

Vnútorné napätia sa vyrovnávajú cez prierez konštrukčného dielu, preto sa ťahové a tlakové pnutie vždy vyskytujú spoločne.

Ťahové vnútorné napätia môžu v oblastiach konštrukčného dielu kritických na namáhanie značne skrátiť životnosť, mnoho prasknutí a zlomení konštrukčných dielov možno pripísať nepriaznivým vnútorným napätiam. Navyše môžu vnútorné napätia spôsobovať neočakávane veľké rozmerové a tvarové zmeny pri mechanickej výrobe a pri tepelnom spracovaní.

Naproti tomu môžu tlakové vnútorné napätia v okrajovej oblasti konštrukčného dielu rozhodne zvýšiť zaťažiteľnosť a únavovú pevnosť. Nasledujúcimi postupmi možno cielene pridať tlakové vnútorné napätia:  

  • Nitridovanie v plazme a nitrocementovanie v plazme
  • Nitridovanie v plyne a nitrocementovanie v plyne
  • Cementovanie a karbonitridovanie
  • Kalenie povrchovej vrstvy
  • Brokovanie, valcovanie, zhutňovanie polomerov a pod.

Vnútorné napätia obrobku možno merať. Predovšetkým pri optimalizácii konštrukčného dielu, ktorá je zameraná na zvýšenie únavovej pevnosti, alebo pri výpočtoch prevádzkovej pevnosti a pri únavových skúškach a pod., sú poznatky o priebehoch vnútorných napätí rozhodujúce.

Najspoľahlivejší a najpresnejší postup na meranie vnútorného napätia je röntgenová difraktometrálna analýza (RDA) podľa DIN EN 15305.

Priebehy vlastných napätí

Röntgenografické merania vnútorného napätia v spoločnosti RÜBIG:

  • Vďaka konštrukcii RDA možno testovať nielen malé vzorky ale aj väčšie konštrukčné diely
  • Možnosť merať malé skúšané plochy (Ø 0,3 … 5 mm)
  • Priebehy vnútorných napätí: Meranie vnútorných napätí je vierohodnejšie, ak sa sníma priebeh hĺbky. Materiál sa pritom elektrochemicky uberie v okrajovej oblasti, pri tomto procese nevzniknú žiadne ďalšie mechanické napätia, ktoré by mohli skresliť výsledok.