Výroba zariadení
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Posúdenie štruktúry

Posúdenia štruktúry

Kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia štruktúry na posúdenie základných materiálových vlastností a na posúdenie stavu tepelného spracovania.

Máte otázky ohľadne nášho Posúdenia štruktúry?

Skontaktujte sa s nami.

Poznáte štruktúru Vášho konštrukčného dielu?

Vlastnosti materiálu obrobkov určujú rozhodujúco ich obrobiteľnosť pri výrobe, ako aj ich zaťažiteľnosť počas používania. Tieto vlastnosti materiálu sú z väčšej časti ovplyvňované mikroštruktúrou – štruktúrou.

Kvanititatívne a kvalitatívne posúdenia štruktúry nie sú iba rozhodujúcim prostriedkom pre kvalitatívne posúdenie vlastností materiálu, ale dajú sa tým tiež rozpoznať slabé miesta vo vnútri materiálu a tým sa dá zabrániť chybám v prípravnom štádiu.

Aby bolo možné nazrieť dovnútra materiálu a tým charakterizovať štruktúru, je potrebné vyhotovenie metalografického rezu. Na posúdenie štruktúry sa preto najprv musí z konštrukčného dielu alebo vzorky vydeliť skúšobná vzorka. Skúšobná vzorka sa kvôli optimálnej manipulácii a kvôli potrebnej ostrosti okraja uloží spravidla v plaste a následne sa metalograficky vypreparuje (vybrúsi, vyhladí a vyleští). Leptaním rezu pomocou vhodných leptacích prostriedkov sa zviditeľní mikroštruktúra.

Posúdenie štruktúry pomocou optického mikroskopu v spoločnosti RÜBIG:

  • Príprava vzoriek a vyhotovenie metalografických rezov (uložených za tepla alebo za studena)
  • Vyhotovenie mikrorezov
  • Charakterizácia mikroštruktúry pomocou vhodných leptacích prostriedkov
  • Charakterizácia priebehu vlákien pomocou Baumannovho odtlačku
  • Posúdenie kvality výroby materiálu a vykonaného tepelného spracovania: Posúdenie štruktúry žíhaných, kalených, zušľachťovaných, povrchovo kalených, cementovaných, nitridovaných, potiahnutých atď. konštrukčných dielov a nástrojov
    • Posúdenie východiskového stavu štruktúry
    • Zisťovanie mikroskopického stupňa čistoty
    • Posúdenie rozloženia karbidu v základnom materiáli
    • Stanovenie veľkosti zrna
    • Posúdenie smeru valcovania materiálu
    • Posúdenie priebehu vlákien kovaných dielov (napr. Baumannov odtlačok)
    • Posúdenie štruktúry povrchu a jadra: Hĺbka povrchovej oxidácie, povrchové oduhličenie, preuhličenie, karbid, meranie hrúbky vrstvy, mäkká povrchová vrstva, škvrnitosť povrchu a pod.
  • Posúdenie vplyvu výroby na štruktúru
    • Plastická deformácia povrchovej štruktúry, napr. následkom tupých obrábacích nástrojov alebo nesprávnych parametrov trieskového obrábania atď.
    • Brúsne spálenie, brúsne trhliny z dôvodu nedostatočného chladenia, nevhodných brúsnych parametrov, nepriaznivého východiskového stavu štruktúry (zvyškový austenit a pod.) atď.
    • Vytváranie povrchovej štruktúry pri elektroiskrovom obrábaní
    • Nadmerné kovanie, zakuté okoviny a pod.
    • Zvarové a spájkové spoje:
      • Koreňové priehlbiny, švové vyvýšeniny, rozmery medzier, závar, štruktúra jednotlivých zvarových oblastí
      • Spájková medzera, lámavosť po spájkovaní
      • Póry, dutiny, inklúzie
      • atď.