Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Určovanie materiálov

 

Určovanie materiálov

Zisťovanie chemického zloženia neznámych kovových materiálov alebo pri podozrení zámeny materiálu, pri vstupnej kontrole na zabezpečenie kvality dodaného materiálu alebo na zistenie pôvodu cudzích častíc a pod.

Máte otázky ohľadne nášho Kontroly materiálu?

Skontaktujte sa s nami.

Spoločnosť RÜBIG má k dispozícii mnohé metódy na zisťovanie chemického zloženia:

 • Chemické analýzy ocelí a ostatných kovov:
  • Stacionárny iskrový spektrometer
  • Optický spektrometer tlejivého výboja (GDOES)
 • Chemická analýza veľmi malých konštrukčných dielov, triesok, kovových častíc alebo vybraných, mikroskopicky malých oblastí:
  • Mikroanalytický systém EDX
 • Meranie priebehu prvkov/hĺbkových profilov konštrukčných dielov potiahnutých tvrdým materiálom alebo termochemicky spracovaných konštrukčných dielov (aj hrubé DLC vrstvy):
  • Optický spektrometer tlejivého výboja (GDOES)
 • Stanovenie obsahu zvyškového austenitu (meranie ZA):
  • Analýza röntgenovým difraktometrom (RDA)

Z akého materiálu pozostáva Váš konštrukčný diel?

Dodávka komponentov zo zliatiny kovového materiálu – v kombinácii s tepelným spracovaním – látkové základné predpoklady pre spracovateľnosť polotovarov a pre výkonnosť konštrukčného dielu počas používania. Znalosti o chemickom zložení sú preto mimoriadne dôležité.

Stanovenie chemického zloženia vstupných materiálov, konštrukčných dielov alebo nástrojov:

 • Stanovenie druhu materiálu neznámeho konštrukčného dielu
 • Vstupná kontrola na zabezpečenie kvality dodaného materiálu
 • Rýchle porovnávacie skúšky pri podozrení na zámenu materiálu
 • Zistenie pôvodu cudzích častíc na opotrebovaných povrchoch alebo kovových trieskach v plastových konečných výrobkoch
 • Určenie obsahu zvyškového austenitu