Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Zvyškový austenit

Stanovenie zvyškového austenitu

Röntgenografické stanovenie podielu zvyškového austenitu ako kvalitatívne posúdenie realizovaného tepelného spracovania alebo ako kontrola zhody, či bola dodržaná špecifikovaná hraničná hodnota zvyškového austenitu.

Máte otázky ohľadne nášho Stanovenie zvyškového austenitu?

Skontaktujte sa s nami. 

Koľko zvyškového austenitu (ZA) je vo vašom konštrukčnom diele?

Po kalení alebo cementovaní môže materiál ešte obsahovať zvyškový austenit (ZA) - alebo, ktorý sa nepremenil na martenzit a ešte sa vyskytuje pri izbovej teplote.

Zvyškový austenit je spravidla neželaný, pretože je veľmi mäkký a za istých okolností sa môže neskôr premeniť na martenzit. Vysoké podiely zvyškového austenitu výrazne znižujú odolnosť voči opotrebovaniu a rozmerovú stálosť a zvyšujú riziko brúsnych trhlín.  

Preto je informácia o obsahu zvyškového austenitu v mnohých prípadoch veľmi dôležitá. Röntgenová difraktometrálna analýza (RDA, XRD) sa už pred mnohými rokmi presadila ako postup na stanovenie obsahu zvyškového austenitu podľa ASTM E 975-13, pretože je podstatne spoľahlivejšia, presnejšia a vierohodnejšia ako čisto optický odhad pomocou optického mikroskopu.

Röntgenografické stanovenie podielu ZA v spoločnosti RÜBIG:

  • Vďaka konštrukcii RDA možno testovať nielen malé vzorky ale aj väčšie konštrukčné diely
  • Možnosť merať malé skúšané plochy (Ø 1 … 5 mm)
  • Obsah ZA možno určiť aj v stanovenej vzdialenosti od povrchu pomocou elektrochemického úberu. Zabráni sa tým ovplyvneniu obsahu ZA, ktoré sa môže vyskytnúť v dôsledku deformácie alebo pnutia pri mechanickom úbere.