Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Poskytujeme naše precízne know-how pre optimalizáciu alebo vývoj vašich konštrukčných dielov. Pomáhame vám pri hľadaní kombinácii materiálu, výroby a tepelného spracovania, ktoré sú vhodné a praktické pre vaše špecifikácie a pre dané namáhanie.

Máte otázky ohľadne nášho Výskumu a vývoja?

Skontaktujte sa s nami.

Často stačí iba zmena perspektívy, aby sme videli jasne

Už 70 rokov sa zaoberáme materiálom oceľ! Nesmierny poklad skúseností, ktorý bol vytvorený počas tejto dlhej doby z praxe kováčov, kaliarne a výroby zariadení, je cenným základom pre náuku o kovoch, skúšky materiálov a pre všeobecné pochopenie kovových súčiastok. Kľúčovú technológiu v celom prevádzkovom priebehu života súčiastky predstavuje technické tepelné spracovanie.

Výroba materiálu, výber materiálu, konštrukcia a plánovanie súčiastok alebo výroba a konečné použitie sú dôležité. No iba v kombinácii so správnym tepelným spracovaním môže byť zaručené bezproblémové používanie.

Podporujeme Vás pri tom, aby ste analyzovali jasne, a pomáhame dlhodobo optimalizovať:

  • pri vytváraní alebo vylepšovaní konštrukčných dielov
  • pri vývoji konštrukčných dielov až po ich pripravenosť na sériovú výrobu
  • pri projektovaní a výrobe, ktoré sú vhodné z hľadiska zaťaženia a tepelného spracovania
  • pri analýzach poškodení
  • pri určovaní ideálnych skúšobných metód na kontrolu kvality tepelného spracovania
  • pri stanovení výkresových údajov a tolerancií pre tepelné spracovanie
  • pri výbere materiálu a tepelného spracovania na základe požiadaviek na konštrukčný diel a konštrukciu
  • pri určovaní optimálneho časového plánu pre tepelné spracovanie
  • pri poverovaní tepelným spracovaním

Kontaktná osoba

DI Volker Strobl MSc

Riadok Výskum a vývoj

Matthias Krawinkler MSc

Výskum a vývoj