Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automotive
Aerospace
weitere Branchen in Ausarbeitung
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
Kontrola materiálu
Semináre a školenia

Odtlačok & Právne upozornenie

 

Impresum

Informácie podľa § 25 Zákona o médiach

RÜBIG GmbH & Co KG

Schafwiesenstr. 56

4600 Wels

RAKÚSKO  

 

Tel.: +43 7242 66060

Fax: +43 7242 66060-3077  

 

ht.office[at]rubig[dot]com

http://www.rubig.com  

 

Sídlom spoločnosti je Wels, Horné Rakúsko - Rakúsko.

IČO: 27203f

Obchodný register: Krajský súd Wels

IČ DPH: ATU25133904  

 

Príslušnosť ku združeniu: Wirtschaftskammer Österreich  

Predmet podnikania: služby, kľúčová technolóia tepelné spracovanie resp. výskum materiálov a výroba zariadení na plazmovú nitridáciu a zariadení na čistenie kovu.  

Vedenie spoločnosti: DI Günter Rübig (CEO Skupina RÜBIG), DI (FH) Robert Horvath MBA (CFO Skupina RÜBIG), DI Harald Plöckinger (Vedenie Skupina RÜBIG), ppa. Ing. Walter Hacker (Vedenie - RÜBIG Kaliareňe), ppa. DI Thomas Müller MSc (Vedenie - RÜBIG Výroba zaradení), ppa. DI Ralph Tikal (Vedenie - RÜBIG kováčňu)

Základný smer: webová stránka ponúka informácie o službách a výrobkoch skupiny RÜBIG. Ďalej sú popísané informácie o aktivitách a vývoji skupiny RÜBIG.

Franz RÜBIG & Söhne GmbH & Co KG

Mitterhoferstraße 17

4600 Wels

RAKÚSKO

 

Tel.: +43 7242 47135-0

Fax: +43 7242 47135-2055

 

st.office[at]rubig[dot]com

http://www.rubig.com

 

Sídlom spoločnosti je Wels, Horné Rakúsko - Rakúsko.

IČO: 25680s

Obchodný register: Krajský súd Wels

IČ DPH.: ATU25063105

 

Príslušnosť ku združeniu: Wirtschaftskammer Österreich

Predmet podnikania: výroba v zápustkách kovaných zaklápacích poistiek, reťazí s plochými článkami, precíznych výkovkov a súčiastok motorov.

Vedenie spoločnosti: DI Günter RÜBIG; DI Ralph Tikal

Základný smer: webová stránka ponúka informácie o službách a výrobkoch skupiny RÜBIG. Ďalej sú popísané informácie o aktivitách a vývoji skupiny RÜBIG.

Právne upozornenie

Všetky informácie sú poskytnuté podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ak sa aj napriek tomu stala nejaká chyba, je nám ľúto, v takýchto prípadoch však nie sem zodpovední. 

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za externý obsah, na ktoré sa odkazujeme prostredníctvom hypertextových odkazov. Sústreďujeme sa na to, aby sme našu ponuku informmácií z dôvodov aktuálizácie zmenili priebežne. 

Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Informácie sú určené iba na osobné použitie. Akékoľvek iné použitie, predovšetkým ukladanie dát do databáz, zverejňovanie, kopírovanie a akékoľvek obchodné použitie, ako aj sprístupnenie tretím stranám - aj po častiach alebo v upravenej podobe - je bez súhlasu firmy Rübig GmbH zakázané.

Neručíme za priame alebo nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ktoré vylpývajú alebo sú inak spojené s informáciami poskytnutými na tejto webovej stránke.

Nemôže byť poskytnutá žiadna záruka na informácie o dostupnosti, správnosti a úplnosti obsahu resp. dát.  Informácie o dostupnosti správnosť a úplnosť obsahu alebo dáta nemožno nájsť. Oprva (pozitívna!) je dovolená a želaná.

Prístupové informácie sú uložené a použité pre štatistické účely. Osobné údaje nebudú zhromažďované. Hypertextové odkazy na www.rubig.com sú vítané. Avšak Vás žiadame, prepojenie na jednotlivé stránky našej ponuky opomenúť na inej ploche.

Rübig GmbH nepreberá žiadnu záruku za možnosti prístupu na naše stránky alebo za kvalitu prístupu, ako aj spôsob zobrazenia. Toto tiež znamená, že zobrazenie www - stránok nie je možné v každom syystéme.