Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

RÜBIG Tool App

RÜBIG Tool App

RÜBIG Tool konvertuje hodnoty tvrdosti pri bežných systémoch merania. Požadovaná hodnota sa prepočíta vo všetkých systémoch súčasne a zobrazí formou tabuľky. Aby užívateľ získal dobrý prehľad, sú takisto viditeľné aj hraničné hodnoty pri každej jednotke merania. Táto RÜBIG –Aplikácia ponúka perfeknú pomôcku pre všetky odvetvia tepelného spracovania!

 

...tu si môžete stiahnuť aplikáciu pre iOS!

...tu si môžete stiahnuť aplikáciu pre Android!