Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Manažment kvality

Váš úžitok vďaka našim skúsenostiam!

 

Už 70 rokov sa zaoberáme materiálmi oceľ, hliník a titán! V tomto časovom období bolo možné nahromadiť množstvo vedomostí a skúseností v oblastiach technika kovania, výrobná technika, technika tvrdenia a technika zariadení. Tieto symbolicky získané výsledky v kombinácii s vedomosťami o metalurgii a spracovaní materiálov sú základom pre vývoj procesov špecifický pre zákazníka, skúšanie materiálov a škodové analýzy. Tieto vedomosti spájame v kompetenčnom centre firmy RÜBIG, so zameraním na zušľachťovanie vašich produktov na zlepšenie výkonnosti Vašich konštrukčných dielov.

Certifikáty RÜBIG Výroba zariadení

Certifikáty ISO 9001:2015

 

Certifikáty IQ-Net ISO 9001:2015

Certifikáty RÜBIG Zápustková kováčňa

Certifikáty ISO 9001:2015

 

Certifikáty IQ-Net ISO 9001:2015

Kontaktná osoba pre manažment kvality

Andrea Zorn

Vedúci IMS (Manažment kvality - Životné prostredie - bezpečnosť práce)

Tamara Schmidler

Kontaktné osoby pre Výroba zariadení