Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automotive
Aerospace
weitere Branchen in Ausarbeitung
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj
Kontrola materiálu
Semináre a školenia

Skupina podnikov RÜBIG

Od založenia skupiny podnikov RÜBIG v roku 1946 sa z malej zápustkovej kováčne vyvinulo kompetenčné centrum so špecializáciou na kovy.

Spoločnosť kováčňa RÜBIG bola založená v roku 1946 a dnes je materskou spoločnosťou medzinárodne úspešnej podnikovej skupiny spoločnosti RÜBIG. Divízia kalenia a strojárstva je odborníkom na tepelné spracovanie ocele a hliníkových materiálov. V rámci divízií sa intenzita výskumu udržiava na vysokej úrovni prostredníctvom intenzívneho výskumu a vývoja. Dnes je skupina RÜBIG okrem iného špičkovým dodávateľom technológií v leteckom, automobilovom a zdravotníckom priemysle. Dôležitým pilierom pre RÜBIG je vývoj a presadzovanie nových myšlienok.

V skupine spoločností RÜBIG profituje zákazník z inovatívnych riešení, predovšetkým v oblasti materiálových technológií s rozsiahlymi expertízami. Trvalá udržateľnosť a environmentálne povedomie boli v spoločnosti RÜBIG po desaťročia najvyššou prioritou, takže spoločnosť má technologické prvenstvo v oblasti plazmovej technológie s nulovými emisiami, ktorá bola vyvinutá v oblasti tvrdosti a technológie zariadení a používa sa aj na kovanie.

Vedenie podniku

DI Günter Rübig

CEO Skupina RÜBIG

DI (FH) Robert Horvath MBA

CFO Skupina RÜBIG

DI Harald Plöckinger

Vedenie Skupina RÜBIG

ppa. Ing. Walter Hacker

Vedenie - RÜBIG Kaliareň

ppa. DI Thomas Müller MSc

Vedenie - RÜBIG Výroba zaradení

ppa. DI Ralph Tikal

Vedenie - RÜBIG kováčňu

Synergia potenciál

Navzájom sa podporujeme - v prospech našich zákazníkov!

Kombinácia vedomostí a skúseností v oblastiach sú základom pre jedinečný potenciál synergie, perfektne vyriešiť na použitie špecifické požiadavky našich zákazníkov v oblasti výroby zariadení, tepelného spracovania a kovania!

 • konstrukcia
 • výroba nástrojov
 • zápustkové kovanie
 • meechanické opracovanie
 • kalenie
 • nitridácia
 • povlakovanie tvrdokovmi
 • výskum a vývoj
 • MICROPULS® zariadenia na plazmovú nitridáciu
 • Hydrovac® zariadenia na priemyslené čistenie
 • pece na vákuové kalenie
 • materiálové laboratóruim
 • analýzy chýb
 • poradenstvo
 • školenia