Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Skupina podnikov RÜBIG

Od založenia skupiny podnikov RÜBIG v roku 1946 sa z malej zápustkovej kováčne vyvinulo kompetenčné centrum so špecializáciou na kovy.

Spoločnosť kováčňa RÜBIG bola založená v roku 1946 a dnes je materskou spoločnosťou medzinárodne úspešnej podnikovej skupiny spoločnosti RÜBIG. Divízia kalenia a strojárstva je odborníkom na tepelné spracovanie ocele a hliníkových materiálov. V rámci divízií sa intenzita výskumu udržiava na vysokej úrovni prostredníctvom intenzívneho výskumu a vývoja. Dnes je skupina RÜBIG okrem iného špičkovým dodávateľom technológií v leteckom, automobilovom a zdravotníckom priemysle. Dôležitým pilierom pre RÜBIG je vývoj a presadzovanie nových myšlienok.

V skupine spoločností RÜBIG profituje zákazník z inovatívnych riešení, predovšetkým v oblasti materiálových technológií s rozsiahlymi expertízami. Trvalá udržateľnosť a environmentálne povedomie boli v spoločnosti RÜBIG po desaťročia najvyššou prioritou, takže spoločnosť má technologické prvenstvo v oblasti plazmovej technológie s nulovými emisiami, ktorá bola vyvinutá v oblasti tvrdosti a technológie zariadení a používa sa aj na kovanie.

Vedenie podniku

DI Harald Plöckinger

Vedenie Skupina RÜBIG

DI Bernd Rübig

Vedenie Skupina RÜBIG

Christian Dipolt, RÜBIG

ppa. DI Dr. Christian Dipolt, MBA

Vedenie - RÜBIG Technológie

ppa. DI Thomas Müller, MSc

Vedenie - RÜBIG Výroba zaradení

DI Bernd Rübig

Vedenie - RÜBIG Kaliareň

Ing. Norbert Schönhöfer, MSc

Vedenie - RÜBIG kováčňu

Synergia potenciál

Navzájom sa podporujeme - v prospech našich zákazníkov!

Kombinácia vedomostí a skúseností v oblastiach sú základom pre jedinečný potenciál synergie, perfektne vyriešiť na použitie špecifické požiadavky našich zákazníkov v oblasti výroby zariadení, tepelného spracovania a kovania!

 • konstrukcia
 • výroba nástrojov
 • zápustkové kovanie
 • meechanické opracovanie
 • kalenie
 • nitridácia
 • povlakovanie tvrdokovmi
 • výskum a vývoj
 • MICROPULS® zariadenia na plazmovú nitridáciu
 • HYDROVAC® zariadenia na priemyslené čistenie
 • pece na vákuové kalenie
 • materiálové laboratóruim
 • analýzy chýb
 • poradenstvo
 • školenia