Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Vízia skupiny RÜBIG 2025

Vízia RÜBIG 2025

RÜBIG je cez efektívnu spoluprácu v oblasti kovania, tepelného spracovania, výroby zariadení globálne vedúcim systémovým dodávateľom zušľachtených kovových súčiastok a komponentov.

Misia

Spoločne vytvárame nové riešenia prostredníctvom inovácií a vášne pre technológie.

Koncepcia

Zákazník

Vo všetkých oblastiach podnikania stojí zákazník v centre nášho záujmu. Potreby nášho zákazníka berieme vážne a tvoríme pre neho citeľnú konkurenčnú výhodu. Úspech nášho zákazníka dnes, je náším úspechom zajtrajška. S cieľom vyhovieť očakávaniam zákazníka, sa prezentujeme profesionálne , inovatívne a flexibilne.

Technológia

Kompetenciami v oblasti materiálov , tvárnenia a tepelného spracovania, ponúkame zákazníkom špecifikované, optimálne riešenie. Naším cieľom je dopredu integrovať proces od nápadu až po vytvorenie hotového produktu pre konečného užívateľa. Náš inovačný proces je hnacím motorom pre nové technológie a vývoj produktov. Tá najlepšia kvalita je pre nás samozrejmosťou.

Trh

S internalizáciou hľadáme nové možnosti odbytu s cieľom stať sa globálnym hráčom. Budovanie inovačného vedenia nám umožní trvalý rast našich výrobných podnikov. Rast a kontinuita pri zvýšovaní obratu stoja tiež v centre našej pozornosti spracovania trhu. Pre umiestnenie našich produktov a služieb na trhu využívame všetky medzinárodné kontakty našej podnikovej skupiny. Pri hľadaní nových možností odbytu sme objektívni a využívame nové technológie.

Zamestnanec

Najdôležitejší faktor úspechu v našom podniku sú naši motivovaní, angažovaní a inovatívni zamestnanci. Zabezpečujú úspech nášho podniku prostredníctvom plynulého zlepšovania všetkých procesov. Cez veľkú motiváciu odbornej kompetencie a pripravenosť k výkonu vo všetkých podnikových oblastiach dokazujeme denne pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Otvorená komunikácia ako aj priamy dialóg s našimi kolegami, spolupracovníkmi a manažmentom, tak ako aj cielená, informačná politika je pre nás veľmi dôležitá. Podporujeme našu víziu, zameranú na ďaľšie vzdelávanie, k čomu vytvárame potrebné zdroje.

Životné prostredie

Pre náš technologický pokrok a plynulý ďaľší vývoj nášich produktov a služieb zabezpečujeme trvalo starostlivé zaobchádznie so zdrojmi, energiou a sme šetrní k životnému prostrediu.