Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Vízia skupiny RÜBIG 2025

Vízia RÜBIG 2030

Prostredníctvom inovácií a vášne pre technológie navrhujeme nové produkty a služby pre našich zákazníkov z hľadiska udržateľného hospodárstva.

Misia

Vďaka svojmu vývoju a technologickým schopnostiam je spoločnosť RÜBIG profesionálnym priekopníkom pri prekonávaní špecifických výziev, akými sú prechod k energetike a mobilite a implementácia funkčných povrchov.

Koncepcia

Zákazník

Zákazník je stredobodom všetkého, čo robíme vo všetkých oblastiach našej spoločnosti. Berieme potreby našich zákazníkov vážne a našimi produktmi a službami im vytvárame jasné konkurenčné výhody

Zamestnaneci

Najdôležitejším faktorom úspechu v spoločnosti sú naši zamestnanci. So svojou vášňou, motiváciou a odbornosťou vytvárajú pre našich zákazníkov každý deň pridanú hodnotu. Pritom majú podpora zdravia a bezpečnosť práce najvyššiu prioritu. Otvorená vzájomná komunikácia, ako aj transparentné a objektívne informácie o zamestnancoch sú pre nás veľmi dôležité. Podporujeme opatrenia pre ďalšie vzdelávanie a poskytujeme potrebné zdroje.

Technològiaa Životné prostredie

Naše znalosti o materiáloch a možnostiach zmeny ich mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností umožňujú vývoj riešení špecifických pre zákazníka. Tento vývoj vždy prebieha s prihliadnutím na čo najväčšiu úsporu zdrojov. Neustálym vývojom našich procesov vytvárania hodnôt zvyšujeme energetickú účinnosť spoločnosti a čoraz lepšie spĺňame naše energetické potreby z obnoviteľných zdrojov energie. Súlad s príslušnými zákonnými ustanoveniami, plnenie sociálnych požiadaviek a neustále zlepšovanie integrovaných systémov riadenia sú základom udržateľného a úspešného rozvoja našej spoločnosti.