Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

RÜBIG Spojené štáty americké

RUBIG US, Inc.

Spokojnosť zákazníkov zaväzuje!

Pobočka RUBIG US pôsobí ako servisné centrum pre údržbárske práce a ponúka podporu pri aplikačne špecifických otázkach.

Okrem skladu náhradných dielov na mieste je pripravené aj demo zariadenie pre zákaznícke skúšky

Kontaktné údaje

Uwe Rahn

Oblasť-vedúci USA & Kanady

Nermin Imsirovic

Predaj USA & Kanada

Umiestnenie

RUBIG US, Inc.

2425 LATHAM STREET

ROCKFORD, ILLINOIS61103 - USA

Tel.: (779) 500 0269

Fax: (779) 500 0271

E-Mail: us.office[at]rubig[dot]com