Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Hnacia- a ťažná technika

RÜBIG reťazové systémy – robustné a spoľahlivé

Známu kĺbovú reťaz spoločnosti RÜBIG, ktorá predstavuje ďalší vývoj ewartovej reťaze, ktorá bola vynájdená v 19. storočí, zákazníci často označujú ako plochá reťaz, prípadne reťaz s plochými článkami. Spoločnosťou RÜBIG vyvinuté, v zápustkách kované a rozoberateľné reťaze sa na základe použitých druhov ocele a výrobných postupov vyznačujú odolnosťou proti opotrebeniu, tvrdosťou a húževnatosťou. Z dôvodu dobrej zvárateľnosti sa môžu výhodne a individuálne vyrobiť odolné dopravné pásy pre silné namáhania.

RÜBIG reťazový systém „Klassik“

 

Ideálna reťaz pre drsné prevádzkové podmienky

Firmou Rübig vyvinutá, kovaná, rozoberateľná reťaz má vďaka kovaniu v zápustke mimoriadne vhodnú štruktúru vlákien a mikroštruktúru, ktoré sú popri konštrukcii základom pre vysoké zaťaženie na medzi pevmosti. RÜBIG reťaze sa vyznačujú prostredníctvom: 

  • odolnosť voči poveternostným podmienkam
  • odolnosť voči opotrebeniu
  • dobrá zvariteľnosť
  • ručné rozoberanie

RÜBIG reťaz série „C“

 

Séria „C“ je ďalším vývojom osvedčeného reťazového systému RÜBIG

Reťaz série „C“ je založená na známom reťazovom systéme RÜBIG. Aby sa vyhovelo potrebám našich zákazníkov, bolo ovinutie háku zväčšené v porovnaní s „klasickým“ variantom. Všetky ostatné rozmery zostávajú nezmenené, takže reťaze série „C“ sa prispôsobia na reťazové kolesá verzie „Klasik“.

Reťazové články série „C“ sa (bez prispôsobeného prechodového článku) nemôžu miešať s variantom „Klasik“ inak typu reťaze s rovnakými rozmermi.

RÜBIG hnacia reťaz pre vysoké zaťaženie

 

RÜBIG reťaze pre vysoké zaťaženie sa kovajú štandardne z bórom legovanej ocele. Spojky unášača, priečne výstuhy atď. sa dajú navariť priamo na články reťaze. Cenovo výhodnú alternatívu predstavujú predĺžené čapy reťaze ako možnosť upevnenia.

  • Kované v zápustkách a zušľachtené
  • Extrémne silné a elastické
  • Veľké kĺbové plochy = znížené opotrebenie = malé predĺženie
  • Zvárateľné

RÜBIG- reťazové kolesá

 

K RÜBIG reťaziam vhodné reťazové kolesá zabezpečujú prostredníctvom ich špeciálnemu tvaru zubov ľahký chod, nízke oporebenie a bezpečný prenos sily - a to aj po dlhodobejšej prevádzke.  K dispozícií ako polovýrobok reťazového kolesa ale aj ako na hotovo opracované reťazové kolesá. 

Spoločnosť RÜBIG dodáva aj ozubené kolesá hodiace sa k reťaziam. Je možné dodať ich ako polovýrobok (pre zákazníkov, ktorí sú samostatne vybavení na obrábanie rezaním, prípadne na výrobu týchto komponentov strojov, alebo tým poveria dodávateľskú sústružňu) alebo ako opracované na okamžitú montáž ako reťazové koleso s kompletným opracovaním. Geometria reťazových kolies sa podstatne odlišuje od typicky evolventnej geometrie ozubeného kolesa. Spoločnosť RÜBIG preto poskytuje 3D-dáta na traceparts (knižnicu komponentov). Nezabudnite, že takéto ozubené koleso sa nehodí k podobným konkurenčným reťaziam (napr. Kohlswa alebo podobné výrobky).

Maximálne prevádzkové rýchlostí reťazí

V znázornenej tabuľke sú uvedené rýchlostí reťazí v závislosti od momentálneho počtu zubov a platia pre raťeze bez privarených vložiek, povárov, lamiel alebo za podobných normálne bežných prevádzkových podmienok. V opačnom prípade sa uvedené hodnoty vhodne menia.

 

[m/sec.]
Zubov

Delenie678-910-1212-14 15-

T29,3

1,51,72,02,53,03,5
T351,51,72,02,53,03,5
T39 / T41,31,31,51,82,22,63,2
T441,21,41,72,02,53,0
T491,21,41,72,02,53,0
T571,11,31,51,82,32,8
T59S1,11,31,51,82,32,8
T591,01,21,41,72,22,7
T60,61,01,21,41,72,22,7
T670,91,11,31,62,02,5
T67B0,91,11,31,62,02,5
T78,50,80,91,01,31,72,2
T1000,50,60,71,01,41,8
T1250,50,60,70,91,31,6

Použitie

Hrabľové čistiace zariadenia

Pretože reťaze od firmy RÜBIG sú odlné voči poveternostným podmienkam ako je vlhkosť, môžu sa použiť aj pre dopravu znečistených látok. Sú ideálne pre použitie v hrubých výrobných procesoch, napríklad vo vodných elektrárňach.

Recyklačné zariadenia

Pre dopravu drte sa používa zvlášť v oblasti recyklácie vyvinutý reťazový, hrabľový dopravník. Pomocou RÜBIG - reťaze T100HV sa na dopravu drveného materiálu ako je stavebná suť, kamenina, zemina,... dopravuje kontinuálne z drviča k výsypke.

Repný kombajn

Táto článková reťaz sa na základe svojej odolnosti proti opotrebovaniu používa aj v každom repnom kombajne, prípadne v kompletnom kombajne skonštruovanom firmou Holmer. Hlavným dôvodom je požadovaná spoľahlivosť repných kombajnov. Od kompletného repného kombajnu sa očakáva, že životnosť namáhaných súčiastok je minimálne celú jednu sezónu.

Mlyny

Reťaze od firmy RÜBIG sa používajú ako medzipohony v robustných veľkých dopravníkoch. Tieto veľké bezpečné pásy slúžia k doprave organických odpadov ako sú kosti, kože.... k drviču.

Pásové filtračné zariadenia

Veľké pásové filtre slúžiace ku kontinuálnemu čisteniu tekutín zvlášť vo veľkých chladiacich zariadeniach na čistenie emulzií, chladiacich kvapalín. Tieto drôtové sitá umiestnené na dopravníkoch sú spojené RÜBIG - reťazou T49 INOX a sú spojené tak, aby pri posuve filtra dochádzalúo v tom istom čase k napínaniu filtra.

Stohovacie frézy

Nasadenie reťazí RÜBIG-Ketten v HV prevedení v porovnaní s ostatnými reťazovými systémami má veľkú výhodu vo vysokej životnosti reťazí. Jednoduchá ručná výmena reťazových článkov umožňuje rýchlu obsluhu a údržbu, nehovoriac o možnosti navarenia rôznych nožových systémov, resp. iných nástrojov. Pre použitie v miešačke krmív a v silážnej fréze, ktorá sa používa aj v súčasnosti, sa reťaze RÜBIG použijú v prevedení vysoká pevnosť a vysoká pevnosť proti opotrebovaniu.

Hnojenie

Pretože RÜBIG - reťaze nie sú citlivé na znečistenie, veľmi často sa nasadzujú v pohonoch pre rozmetávanie maštaľného hnoja, kompostu atď....Tu sa využíva možnosť jednoduchého predĺženia resp. skrátenia systému pri použití rovnakého ozubeného kolesa.

Je vhodná na použitie ako hnacia reťaz alebo ako dopravníková reťaz. Typickým príkladom použitia je drapákové dno, ktoré je nainštalované na každom poľnohospodárskom rozmetadle maštaľného hnoja, prípadne na rozmetadle hnojív – napríklad od spoločnosti Tebbe a HAWE Wester. Tieto reťazové články kované z ocele na zušľachtenie nachádzajú využitie aj ako reťaz drapákového dna pre rozmetadlo vápna a rozmetadlo cementu v cestnom staviteľstve – napríklad v strojoch firmy Streumaster. Ak je rozmetadlo dimenzované dostatočne pevne, reťaz RÜBIG umožňuje aj vyvážanie separačného vápenca.

Smer dopravy

Reťaz firmy RÜBIG – môže bežať v oboch smeroch. To je výhodné pri znečistení, keď chlopňa beží v smere podľa obr. (A). Pri veľkých ťažných silách (najneskôr pri dosiahnutí 20 % zaťaženia na medzi pevnosti) by sa mala reťaz namontovať obrátene (B), tým sa reťazové články ľahšie oddelia od hnacieho kolesa. reťaz položiť na reťazové koleso rozhodne s otvorenou stranou chlopne smerom von! Pohon by mal byť usporiadaný podľa možností na zaťažovanej strane zaťažovaného reťazového pásu v želenom smere dopravy.

Napínač reťaze

  • Jednostranne pružiace vratné kladky
  • Dodatočne napínateľné vratné kladky

Pruženie osí je výhodou vždy vtedy, keď sa medzi koleso a reťaz môžu dostať cudzie telesá.

Zvariteľnosť

Reťaze RÜBIG sú dobre zvariteľné, avšak musí sa zohľadniť, že pri naváraní chlopní a vložiek sa nesmú zhybové plochy zohrať na viac ako 250 °C. Zváranie by malo smerovať vždy od tenších k hrubším častiam reťazových článkov. Pred zváraním druhej strany treba najprv nechať reťazové články ochladiť na vzduchu. Pri priváraní častí na reťaz v "HV" prevedení odporúčame nechať ich po zváraní pri 190 °C - 200 °C jednu hodinu oddýchnuť. Ak nie je možné na základe veľkosti, počtu, prípade priečnehi rezu priváraných častí zabrániť prehriatiu alebo ak sa na zvaroch vyskytnú chyby, poškodené časti sa môžu vrátiť späť k nám na žíhanie (tepelné spracovanie robíme v krátkej dobe). Alternatívne vieme ponúknuť aj dokončenie predpripravených častí.

Reťaze - podložky - pripevnenie osadenia

Ako podložky sa dobre hodia oceľ a špeciálne vociace koľajnice z  „Robalon-u“. Reťaz má byť na unášač privarená tak, aby unášač bežal na podložke avšak reťaz neprišla do styku s podložkou.

Poistná spojka

K bezporuchovej prevádzke, ako aj z bezpečnostných dôvodov odporúčame vmontovanie mechanickej poistnej spojky. (alternatívne sú vhodné aj strižný kolík, elektrická ochrana proti preťaženiu, remeňový pohon alebo hydraulický obmedzovač pri hydromotoroch soodpovedajúcim dimenziami resp. nastavením).

Paralelne bežiace reťaze

Ak bežia 2 alebo viac reťazových pásov, ktoré sú spojené okrajmi unášačov paralelne, na požiadanie obdržíte reťaz bez cenovej prirážky zmontované s rovnakeou dĺžkou ako aj zviazané v pároch.

Lišta drapákového dna sa môže pripevniť priamym navarením na reťaz. Technicky hodnotnejšou možnosťou sú špeciálne unášacie články. Pri tomto sa každá lišta drapákového dna priskrutkuje na ľavý a pravý článok reťaze s unášačom. Keďže unášací článok vyrobený týmto spôsobom sa zušľachťuje až po zváraní, v oblasti zvaru vznikne optimálna homogénna štruktúra.

Údržba / ošetrovanie

Pokiaľ to nie je možné inak, môžu byť RÜBIG - reťaze prevádzkované aj bez zvláštnej údržby. Prirodzene je tým značne znížená životnosť reťaze v porovnaní s pravidelne ošetrovanými reťazami. Preto odporúčame použitie biologicky odbúrateľných reťazových olejov (oleje na raťezové píly). Pri prevádzke cez alebo pod dopravovaným materiálom (pri zhŕňacej podlahe) má byť reťaz - obzvlásť ak bola pred začatím sezóny dlhšie mimo prevádzky - dôkladne očistená a po vysušení naolejovaná.

Osi

Osové pruženie je výhodou vtedy, keď sa medzi koleso a reťaz môžu dostať cudzie telesá. Pri horizontálne bežiacich reťaziach a reťazových kolesách sa môže zvoliť priemer hlavovej kružnice reťazového kolesa väčší, alebo sa zväčší zrazenie zubov.