Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Tvrdé povlaky - PLASTIT®

RÜBIG PLASTIT®

Metóda PLASTIT® od firmy RÜBIG umožňuje prémiové povlakovanie. Prostredníctvom metódy DLC Xtended® vylepšila firma RÜBIG okrem toho osvedčené tepelné spracovanie. Vnútorné povlakovanie, ako aj hrubé povlaky tu patria ku vlastnostiam kvality tejto metódy. Ak máte záujem o prémiové spracovanie v oblasti povlakovania tvrdokovmi, je pre Vás metóda PLASTIT® od firmy RÜBIG tou správnou voľbou.

Máte záujem o naše procesy tvrdé povlaky?

Skontaktujte sa s nami.

Ochrana pre váš povrch konštrukčného dielu

Ponúkame povrchové úpravy PACVD (PACVD – plasma assisted chemical vapour deposition), ktoré majú chemické odlučovanie a fungujú s podporou plazmy, v porovnaní k metóde PVD, ktorá so sebou prináša fyzikálne odlučovanie. Nástroje a konštrukčné prvky musia v strojárskej a nástrojovej technike vydržať vždy vyššie zaťaženia. Funkčné vrstvy môžu medzitým spĺňať takmer všetky tieto požiadavky a vďaka týmto získajú obrobky zvýšenú okrajovú tvrdosť a odolnosť proti opotrebeniu.

 

Tenké ochranné vrstvy proti opotrebeniu alebo vrstvy tvrdého materiálu môžu spĺňať vysoké požiadavky, ktoré sa dnes kladú na materiály iba vtedy, keď celkové spojenie je ideálne prispôsobené na potreby. Povrch vysoko namáhaných konštrukčných prvkov a nástrojov tvorí, ako pri ľudskej koži, kontaktnú plochu k drsnému okoliu. Opotrebenie, tvorenie trhlín a korózia vychádzajú vždy z povrchu a v neposlednom rade ničia celý konštrukčný prvok alebo nástroj. Prostredníctvom našich postupov chránite povrch konštrukčného prvku a zaručíte tak dlhú životnosť.  

 

U spoločnosti RÜBIG vám s radosťou poradíme, čo sa týka výberu ocele, tepelnej úpravy, nitridovania, kvality povrchu a správnej vrstvy tvrdého materiálu.     Ako pri našich povrchových úpravách založených na titáne, tak aj pri našej povrchovej úprave DLC Xtended vám ponúkame naše procesy DUPLEX. DUPLEX znamená, že v jednom procese ako nitridujeme v plazme, tak aj nanášame. Vďaka anitridovaniu povrchu dosahujeme podporný účinok pre vrstvu tvrdého materiálu a zlepšenie prichytenia vrstvy.  

 

Hľadáte nanášacie zariadenia? Kliknite tu!

Nasledovné metódy sú zákazníkom firmy RÜBIG k dispozícii

Povlaky na báze uhlíka:

 

Povlaky na báze titánu:

 

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie

Výhody metód PLASNIT® pre Vaše diely:

 • Maximálna odolnosť proti opotrebovaniu a proti korózii
 • Najlepšie klzné vlastnosti vďaka malému treniu
 • Dlhšia životnosť Vašich dielov
 • Komplexné geometrie (OBRÁZOK)
 • Vnútorné povlakovanie rúr a priechodných dier

DLC Xtended®

Základom pre vrstvový systém DLC Xtended® je vrstva tvrdého materiálu a-C:H:Si, lepšie známa ako DLC (diamond like carbon). A-C:H:Si je pre amorfnú vrstvu DLC, dotovanú kremíkom a vodíkom. V kombinácii s technológiou RÜBIG PACVD sa dá pomocou tejto vrstvy nastaviť široké spektrum vlastností.

Táto funkčná vrstva slúži na zvýšenie ochrany pred opotrebením konštrukčných prvkov z oceľových materiálov pri optimálnej odolnosti proti korózii!

Vďaka jedinečnej kombinácii postupov mikroimpulzového nitridovania v plazme a povrchovej úprave z tvrdého materiálu je možné dosiahnuť tvrdosť povrchu až do 1.500 HV, pri najminimálnejších súčiniteľoch trenia.

Táto momentálne jedinečná metóda na trhu poskytuje možnosť na úpravu veľkých a komplexných konštrukčných prvkov v jednom procese. Tým sa umožní aj v ťažnom strojárenstve a výrobe vozidiel použiť metódu povrchovej úprav podporovanú plazmou.

Povrchová úprava s DLC Xtended® poskytuje najlepšie tribologické vlastnosti, preto je opotrebenie pri upravovaných dieloch minimálne. Vďaka nízkym súčiniteľom trenia sa aj v nekovanom stave dosiahnu veľmi dobré vlastnosti pri núdzovom chode. Vynikajúca odolnosť proti korózii umožňuje použitie upravených konštrukčných prvkov aj za nepriaznivejších okolností. Povrch ukazuje vlastnosti odpudzujúce vodu a olej. Vďaka kvalite povrchu sa dajú veľmi jednoducho odstrániť znečistenia ako oleje, mazivá, prach oder (napr. farebný kov) a organické zvyšky.

Vďaka špeciálne vyvinutým parametrom metódy je možné povrstvovať prechodové otvory s priemerom v dĺžkovom pomere 1:15 (musí byť daný minimálny priemer väčší ako 15 mm). Za tento vývoj obdržala firma RÜBIG 2014 vo Francúzsku od A3TS cenu „Prix de l'Innovation“.

DL coat PLASTIT®

DLC – diamond like carbon

Uhlíkové vrstvy podobné diamantu vďaka svojim jedinečným a vynikajúcim vlastnostiam znižujúcim opotrebenie, trenie a koróziu získavajú stále viac na význame.

V dôsledku nízkej hodnoty trenia vyplývajú mnohé aplikácie pre tribologické konštrukčné prvky ako piestový čap, vlečná páka, ložisko a piest, ktoré môžu podliehať strate maziva, v technike vstrekovania plastov alebo pri vyhadzovačoch, posúvačoch a dieloch, ktoré podmienene výrobou neobdržia žiadne mazanie.

 

Výhody povrchovej úpravy DL coat PLASTIT®:

 • Veľmi nízky súčiniteľ treniaVeľmi dobré antiadhézne vlastnosti
 • Vysoká elasticitaVysoká odolnosť proti korózii
 • Teplota použitia do 450 °C
 • Dobrá biokompatibilita
 • Oslovujúci vzhľad

 

Nízka teplota povrchovej úpravy menej ako 200 °C umožňuje tiež povrstvenie nízko popúšťaných ocelí a hliníka.

Naša vrstva DL coat PLASTIT® nachádza použitie vo výrobe automobilov, konštrukcii motorov, pri čerpadlách, tesneniach, ventiloch, v textilnom priemysle a pri mnohých iných presných konštrukčných prvkoch, pri ktorých sú potrebné dobrá ochrana pred opotrebením, nižšie hodnoty trenia a vysoká kvalita povrchu.

Gold LF PLASTIT® (TiN)

Univerzálna vrstva tvrdého materiálu na titánovej báze je, vďaka vyváženým vlastnostiam, už dlho osvedčená štandardná vrstva.

 

Vrstva nitridu titánu zlatej farby, krátko TiN, vykazuje nasledovné vlastnosti:

 • Vysoká tvrdosť a adhézna pevnosť
 • Dobrá chemická odolnosť
 • Dobrá teplotná odolnosť na vzduchu
 • Relatívne nízka tepelná vodivosť
 • Biokompatibilný a vhodný pre potraviny
 • Atraktívna zlatá farba

 

Zvláštnymi charakteristikami sú vysoká húževnatosť a mimoriadne malý sklon k studeným zvarom, ako aj obmedzenie korózie. Vďaka zlatej farbe je táto povrchová úprava ideálna pre diely, pri ktorých ktorých má byť zreteľne opticky rozpoznateľný začiatok opotrebenia vrstvy.

Povrchová úprava Carbon LF PLASTIT® (TiCN)

S naším viacvrstvovým systémom na báze TiCN sa v oblasti tvárnenia vďaka redukovaniu opotrebenia trením a abrazívneho opotrebenia dosiahnu zreteľne vyššie životnosti. Povrchovou úpravou tvárniacich nástrojov dosiahnete lepšie správanie pri tvárnení v spojení s vyššou kvalitou povrchu vašich vyrobených dielov.  

 

Naša vrstva nitridu titán-karbónu (TiCN) je ešte tvrdšia ako povrchová úprava TiN a túto odporúčame pre všetky nástroje, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu opotrebením.

Metóda Boron Nanocomp PLASTIT® (TiBN)

Pri liatí hliníkových zliatin do trvalých foriem sú použité tvarovacie nástroje vystavené namáhaniu v dôsledku erózie, korózie, nalepenia a tepelnej únavy. Z toho vyplýva zhoršenie kvality povrchu nástrojov, ako aj vyrobených liatinových kusov.

Pri veľmi vysokých nákladoch na nástroje má dosiahnutá životnosť centrálny význam. Popri správnom výbere materiálu, tepelnej úpravy a prípadnom nitridovaní máme dnes možnosť nanesením vrstvy tvrdého materiálu chrániť povrch nástroja špeciálne proti hore uvedeným namáhaniam.

 

Naša vrstva BORON Nanocomp PLASTIT®, viaczložková vrstva s meniacimi sa obsahmi BOR poskytuje nasledovné výhody pre nástroje, jadrá a vyhadzovacie systémy:

 • Zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu
 • Zníženie korózie v dôsledku hliníkovej taveniny
 • Ochrana pred nalepeniami a navareniami hliníka
 • Zlepšenie klzných vlastností
 • Redukovanie separačného prostriedku

Technické informácie:

 • Max. rozmery: Ø 1.000 mm x 1.800 mm hĺbka

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]com.