Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

RÜBIG Výroba zariadení

RÜBIG Výroba zariadení

Výroba zariadení RÜBIG vyrába na mieru zhotovené zariadenia na tepelné spracovanie. RÜBIG zastáva svojou technológiou MICROPULS® Technology prémiovú plazmovú technológiu na trhu tepelného spracovania. Celosvetovo dôverujú partneri firmy RÜBIG našej kompetencii v oblasti technológie plazmovej nitridácie. Zákazníci firmy Rübig pritom profitujú z viac ako z 20 ročných poznatkov v oblasti technológií tepelného spracovania na mieru zhotovených zariadení pre najrôznejšie odvetvia, od kaliarne až po plnoautomatizovanú, vnútropodnikovú, hotovú prevádzku.

 

Brožúra Výroba zariadení

Znižovanie nákladov cez ďalší rozvoj procesov a technológií na zariadeniach RÜBIG

Kosteneinsparung Spindel

MICROPULS® Technology

Výroba zariadení RÜBIG zastáva svojou technológiou MICROPULS® úspešné a inovatívne riešenia tepelného spracovania v oblasti plazmovej nitridácie a plazmového povlakovania. Vďaka výkonným generátorom MICROPULS® to je možné.

 

MICROPULS® Everest

zariadenia pre plazmovú nitridáciu

Výberom zariadenia MICROPULS® Everest si zákazníci firmy RÜBIG zvolia to najlepšie z technológie nitridácie.

Viac Informácií

MICROPULS® Lotus

Zariadenie na nanášanie náterov formou PVD

Nová, individuálna technológia tenkých vrstiev formou PVD – perfektný doplnok pre dokonalé povrchy.

Viac Informácií

MICROPULS® Procoat

povlakovacie zariadenie

Prostredníctvom povlakovacieho zariadenia RÜBIG sa povlaky z tvrdokovu nanášajú v prémiovom segmente.

Viac Informácií

MICROPULS® Diamond Xtended

DLC povlakovacie zariadenie

Inovatívne povlaky DLC od firmy RÜBIG – pre určitú osobitosť v oblasti povlakovania.

Viac Informácií

Plazmové generátory RÜBIG

Plazmový generátor od spoločnosti RÜBIG je srdcom každého zariadenia rady RÜBIG MICROPULS® a, ako naznačuje názov, generuje plazmu. Okrem pevného, kvapalného a plynného skupenstva poznáme plazmu, ktorá sa zvyčajne označuje za štvrté skupenstvo, a vzniká pridaním veľmi veľkého množstva energie do plynu. To sa dá dosiahnuť buď teplom, žiarením, alebo ako v prípade generátora od spoločnosti RÜBIG elektrickým napätím.

Viac informácií

  • MICROPULS®-Technology je pre mnohých výrobcov automobilov, od malých až po veľké série, neodmysliteľnou súčasťou. Zariadenia pre plazmovú nitridáciu RÜBIG tu zosobňujú maximálnu presnosť, najmenšie tolerancie a najvyššie kvality povrchov – vlastnosti, ktoré si hnacia technika vyžaduje.

  • Najvyššia precíznosť a komplexné geometrie charakterizujú typické použitia leteckého priemyslu. Komplexné materiály, ako aj požiadavky na čo najmenšie teplotné rozdiely predstavujú najvyššie požiadavky na zariadenia pre plazmovú nitridáciu. Svet ako stvorený pre zariadenia pre plazmovú nitridáciu RÜBIG.

  • Za každou jednou veternou elektrárňou sa skrýva náročná hnacia technika. Pre technológiu plazmovej nitridácie sú hnacie komponenty navrhované tak, aby spĺňali presné požiadavky a odolávali rôznym záťažiam.

  • Vysoká tvrdosť povrchu a optimálna odolnosť voči opotrebovaniu, ako aj korózii sú tými najdôležitejšími požiadavkami domáceho a zahraničného priemyslu a vďaka MICROPULS®-Technology RÜBIG sa dajú splniť.

Technológia GASCON

Technológia GASCON znamená pri výrobe zariadení RÜBIG vysoko efektívne a pokrokové plynové nitridovanie. Modulárne zostavené a potrebám zákazníka prispôsobené zariadenia presvedčia svojou vynikajúcou životnosťou a možnosťou regulovania pomocou nitridačného ukazovateľa.

GASCON K2

Zariadenie na plynové nitridovanie

Dobyte úplne nové úrovne a doposiaľ nepoznané oblasti s novým GASCON K2.

Viac informácií

Zákazníci RÜBIG technológie Plant

Kontaktná osoba

ppa. DI Thomas Müller MSc

Vedenie - RÜBIG Výroba zaradení

DI(FH) Stefan Haas

Vedúci odbytu

RÜBIG Anlagentechnik, Systems Engineering, Bauer Thomas

Ing. Thomas Bauer

General Manager RUBIG CN

DI Andreas Gebeshuber

Produktového manažmentu

Werner Fischer

Vedúci predaja

Ing. Gerhard Hattinger

Riadok realizácia produkt

Christoph Rübig

Materiálové hospodárstvo, nákup, sklad, príprava práce zhotovenie & montáž