Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Technika obrábania rezaním

Centrum výhod

Máte presné predstavy, ako konštrukčné diely, ktoré potrebujete, majú vyzerať a ako majú byť vytvorené a očakávate presnosť, najlepšie vlastnosti materiálov a dlhú životnosť vašich produktov. U spoločnosti RÜBIG prichádza všetko z jednej ruky. Spoločnosť RÜBIG je vaším kompetentným partnerom od kovaného dielu až po konštrukčnú skupinu pripravenú na zabudovanie, t. j. mechanicky obrobenú, povrchovo zušľachtenú, zváranú a v prípade potreby zmontovanú konštrukčnú skupinu. Aj pri vývoji a skúšaní vašich dielov môžete počítať so skúsenosťami a kreativitou skúsených zamestnancov.

Kompletné riešenia z jednej ruky

Na výrobu komplexných komponentov sa v trieskovom obrábaní používa sústružnícko-vŕtaco-frézovacie centrum. Naše možnosti zahŕňajú sústruženie, vŕtanie, frézovanie, rezanie zubov, brúsenie, ako aj automatické vymeranie obrobkov.

 

Flexibilne a racionálne: Technológie pre vaše požiadavky.

Interpoláciou až 5 osí sa môže efektívne obrobiť každý geometrický obrys s maximálnou presnosťou. Komplexnosti obrobkov tak nie sú kladené žiadne medze. Konštrukcia a výroba potrebných napínacích zariadení sa uskutočňuje vo firme RÜBIG. Tým sa môžu zariadenia a stratégie obrábania už od začiatku ideálne zosúladiť s možnosťami výrobných strojov.

Diely sústružníckeho automatu pre konštrukčnú skupinu, ktoré zvárame laserom, sa tiež vyrábajú starostlivo, tak ako vŕtanie a frézovanie sklopných závlačiek vyrábaných v nepretržitej veľkosérii.

Stratégie k úspechu

Aj najmodernejšie vybavenie stroja potrebuje vedomosti a skúsenosti zamestnancov, aby bolo možné dosiahnuť optimálne výsledky. Vo firme RÜBIG vytvára motivovaný tím odborníkov pomocou najnovšieho softvéru všetky potrebné obrábacie programy. V skúšobnom laboratóriu sú pripravené všetky zariadenia na kontrolu a dokumentáciu. Iba tak sa dá trvalo zachovať vysoký štandard kvality a kontinuálne zlepšovanie.

Predpokladom je kvalita

Ako rodinný podnik spoločnosť RÜBIG rozmýšľa dlhodobo a kladie vysokú hodnotu na trvalé obchodné vzťahy. To predpokladá permanentne vysokú spokojnosť zákazníkov. Ako bezchybná kvalita produktov, tak aj perfektne organizované prevádzkové procesy zaručujú, že sa tieto ciele dosiahnu vždy na najnovšej úrovni. Mnoho zákazníkov dôveruje už roky spoľahlivosti, inovačnej sile a kontinuite spoločnosti RÜBIG.

Základ tvorí systém zabezpečenia kvality certifikovaný podľa EN ISO 9001:2015

Naša ponuka prác

 • CNC-sústruženie – súčiastky upínané v skľučovadle
  • do ø 300 mm
  • vzdialenosť hrotov 1 000 mm
 • CNC – tyčové sústružené diely     
  • do ø 42 mm
  • podávací zásobník 1 000 mm
 • CNC-frézovanie      
  • do 800 x 1 000 x 1 000 mm      
  • až do 5 osí     
  • až do 120 nástrojov
 • rovinné brúsenie, leštenie v bubnoch atď.