Technika obrábania rezaním

Profit Center

Máte presné predstavy, ako konštrukčné diely, ktoré potrebujete, majú vyzerať a ako majú byť vytvorené a očakávate presnosť, najlepšie vlastnosti materiálov a dlhú životnosť vašich produktov. U spoločnosti RÜBIG prichádza všetko z jednej ruky. Spoločnosť RÜBIG je vaším kompetentným partnerom od kovaného dielu až po konštrukčnú skupinu pripravenú na zabudovanie, t. j. mechanicky obrobenú, povrchovo zušľachtenú, zváranú a v prípade potreby zmontovanú konštrukčnú skupinu. Aj pri vývoji a skúšaní vašich dielov môžete počítať so skúsenosťami a kreativitou skúsených zamestnancov.

 

 

Kompletné riešenia z jednej ruky

Na výrobu komplexných komponentov sa v trieskovom obrábaní používa sústružnícko-vŕtaco-frézovacie centrum. Naše možnosti zahŕňajú sústruženie, vŕtanie, frézovanie, rezanie zubov, brúsenie, ako aj automatické vymeranie obrobkov.

 

 

Flexibilne a racionálne: Technológie pre vaše požiadavky.

 

Interpoláciou až 5 osí sa môže efektívne obrobiť každý geometrický obrys s maximálnou presnosťou. Komplexnosti obrobkov tak nie sú kladené žiadne medze. Konštrukcia a výroba potrebných napínacích zariadení sa uskutočňuje vo firme RÜBIG. Tým sa môžu zariadenia a stratégie obrábania už od začiatku ideálne zosúladiť s možnosťami výrobných strojov.

Diely sústružníckeho automatu pre konštrukčnú skupinu, ktoré zvárame laserom, sa tiež vyrábajú starostlivo, tak ako vŕtanie a frézovanie sklopných závlačiek vyrábaných v nepretržitej veľkosérii.

Stratégie k úspechu

 

Aj najmodernejšie vybavenie stroja potrebuje vedomosti a skúsenosti zamestnancov, aby bolo možné dosiahnuť optimálne výsledky. Vo firme RÜBIG vytvára motivovaný tím odborníkov pomocou najnovšieho softvéru všetky potrebné obrábacie programy. V skúšobnom laboratóriu sú pripravené všetky zariadenia na kontrolu a dokumentáciu. Iba tak sa dá trvalo zachovať vysoký štandard kvality a kontinuálne zlepšovanie.

 

 

Predpokladom je kvalita

Ako rodinný podnik spoločnosť RÜBIG rozmýšľa dlhodobo a kladie vysokú hodnotu na trvalé obchodné vzťahy. To predpokladá permanentne vysokú spokojnosť zákazníkov. Ako bezchybná kvalita produktov, tak aj perfektne organizované prevádzkové procesy zaručujú, že sa tieto ciele dosiahnu vždy na najnovšej úrovni. Mnoho zákazníkov dôveruje už roky spoľahlivosti, inovačnej sile a kontinuite spoločnosti RÜBIG.

 

Základ tvorí systém zabezpečenia kvality certifikovaný podľa EN ISO 9001:2008

Naša ponuka prác

 • CNC-sústruženie – súčiastky upínané v skľučovadle
  • do ø 300 mm
  • vzdialenosť hrotov 1 000 mm
 • CNC – tyčové sústružené diely     
  • do ø 42 mm
  • podávací zásobník 1 000 mm
 • CNC-frézovanie      
  • do 800 x 1 000 x 1 000 mm      
  • až do 5 osí     
  • až do 120 nástrojov
 • Rezanie zubov
  • do ø 250 mm
  • s priamymi a šikmými zubami do modulu 6
  • profily drážkovaných hriadeľov, vrubové ozubenia, ozubenia reťazových kolies
 • rovinné brúsenie, leštenie v bubnoch atď.
Výkonové spektrum kováčne
Výrobky kováčne RÜBIG v prehľade: