Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Voľnočasové produkty

Poľovnícky nôž

Výrobná technológia, ktorú má k dispozícii spoločnosť RÜBIG, umožňuje aj výrobu nožov. Kovanie čepele noža sa robí prostredníctvom zápustkového kovania priamo vo firme, brúsenie čepele robí výrobca noža ručnou prácou.

Výroba nožov je tradične úzko spojená s kovaním. Potom, čo boli pre výrobcov nožov vyrábané polovýrobky čepelí pre poľovnícke nože a meče, začali sa u spoločnosti RÜBIG vyvíjať tiež nové dizajny nožov vo vlastnej réžii. Na kovanie, ďalšie spracovanie a potrebné tepelné úpravy čepelí nožov sa môže vo firme siahnuť po existujúcich zariadeniach a vysokých kompetenciách. (Umelecké) remeselné vyhotovenia a výroba kožených pošiev sa uskutočňuje v spolupráci so slovenským výrobcom nožov Ľubošom Píšom.

Nože RÜBIG sú ponúkané v rozličných vyhotoveniach ako hotové produkty, ale tiež ako kované polotovary, resp. obrobené polovýrobky.

Spoločnosť RÜBIG ponúka hotové lovecké nože – na želanie s gravírovaním alebo s monogramom, ale aj neopracované nože v sériách Helios a Genius. Nože sa nevyrábajú vo veľkosérii, ale len v malej šarži, a preto zostávajú exkluzívne a hodnotné. Tým, že nože RÜBIG majú plochý tang, prípadne objemne dimenzovaný skrutkový tang, sú veľmi stabilné. Damascénske nože radi vyrobíme na zákazku.

Helios

Model „Helios“ je vo svojej základnej forme klasický nôž Nicker vo vyhotovení ako integrálny nôž. Vďaka kovaniu čepele v zápustkách sa mohol zrealizovať tvar rúčky ležiaci veľmi príjemne v ruke. Široká a zo všetkých strán zaoblená dosadacia plocha pre ukazovák sprostredkúva maximálnu bezpečnosť a umožňuje používať s vysokou silou aj bez výhrad. Pritom sa tiež sprostredkuje extrémna tuhosť čepele, ktorá v jej strede (v oblasti s najvyšším zaťažením) má svoj najväčší prierez s veľkorysým prechodovým polomerom k čepeli. Dizajn rúčky umožňuje súčasne bezpečné a príjemné vedenie noža aj s ostrím otočením na stranu alebo smerom hore

Už pri prezentácii dizajnu noža získali prototypy ocenenie „Nôž roka 2013“.

Genius

Tiež nôž „Genius“ je dimenzovaný ako poľovnícky nôž. Na rozdiel od modelu „Helios“ je síce čepeľ kovaná v zápustke, rúčka avšak sedí na masívnom skrutkovacom predĺžení čepele, ktorý vzhľadom na stabilitu žiadnym spôsobom nezaostáva za jednodielne kovaným vyhotovením. Toto vyhotovenie umožňuje množstvo rozličných variantov rúčky. Pôvodný návrh predpokladá sústružené rúčky zo stabilizovaného dreva, resp. rohoviny a rozličných variantov koncových krytiek, resp. hlavíc. Možnosti stvárnenia sú avšak podstatne rôznorodejšie a poskytujú našim zákazníkom pri polovýrobkoch, resp. komponentoch možnosť vytvoriť svoj celkom špeciálny individuálny nôž.

Jednotlivé kusy

Pri vývoji nových tvarov nožov sa stále znova vyrobia malé počty kusov zvláštneho dizajnu. Aj keď sa nie všetky tieto nože neskôr kovajú v zápustke, predstavujú tieto zriedkavé a vysoko kvalitne vyhotovené zberateľské kusy. Aby bolo možné vyčnievať z množstva ponúkaných nožov, majú niekedy práve exoticky pôsobiace kusy zvláštne čaro, aby oslovili našich zákazníkov – v tomto prípade zväčša zberateľov zvláštnych nožov.

Mnohí obdivovatelia pekných nožov si kúpia neopracovaný nôž, aby si vyrobili individuálny nôž typu Nicker alebo špeciálny dar pre seba alebo pre nejakého oslávenca – väčšinou zaslúžilého lesníka, poľovníka, vedúceho poľovačky, spoločníka atď. (niektorí poľujúci sa týmto odvďačia za vytúžený odstrel). Či je rukoväť vyrobená z parožia, stabilizovaného dreva, exotického druhu dreva ako Zebrano, Cocobolo alebo z karbónových vlákien, je potom väčšinou vedľajšie.

Brúsky na nože safe2edge

Safe2edge – brúsky na nože spoločnosti RÜBIG. 

Ak chcete nôž perfektne nabrúsiť, základným predpokladom je rovnomerný uhol rezu. Podľa použitia noža sa tento uhol mení medzi 25° a 35° – ktorý uhol je skutočne ideálny pre aké použitie, závisí ale skôr od skúseností, resp. od názoru používateľa. Na trhu je už rozmanitá ponuka prístrojov v najrozličnejších cenových triedach, ktoré ale čiastočne nezodpovedajú požiadavkám zákazníkov. Z tohto dôvodu spoločnosť RÜBIG vyvinula brúsku „Safe2edge“.

 

Vzhľadom na funkčnosť tu ide trochu o prístroj Edge Pro, avšak s nasledujúcimi vylepšeniami:

 • Obsluha bez nástrojov: žiadna manipulácia s imbusovým kľúčom v oblasti ostria pre bezpečnú prácu
 • Nôž sa na brúsenie v prístroji pevne upne: nie je potrebné držanie noža počas brúsenia, t. j. nie je potrebné žiadne brúsenie ľavou rukou pre pravákov, resp. pravou rukou pre ľavákov
 • Dosadacia plocha ostria prestaviteľná v sklone a vo výške: žiadne kývanie alebo šmýkanie noža pri brúsení
 • Doraz prestaviteľný v uhle (a hĺbke): na uhlové vycentrovanie brúsneho kameňa k ostriu – pre najlepšie možná rovný uhol brúsenia až na špičku noža
 • Dosadacie plochy so šetrným obložením: žiadne poškriabanie povrchu leštených nožov
 • Predĺžená dráha brúsenia: na brúsenie dlhých nožov a optimálne využitie dĺžky brúsneho kameňa
 • Vyhotovenie z ocele: s dlhou životnosťou, robustné, odolné proti olejom,

Príslušenstvo pre rybárov

OCEĽ miesto OLOVA – príroda zaväzuje!   

V mnohých oblastiach denného života je snaha o zbavenie životného prostredia škodlivých látok.

Ak v 50-tych a 60-tych bol vyrábaný ešte veľmi vysoký percentuálny podiel potrubí zásobovania domácností vodou z olovených rúr, medzitým tieto všetky zmizli. Až do začiatku 90-tych rokov boli toxické zlúčeniny olova obvyklé ako prísada do paliva, čo medzičasom nie je viac mysliteľné.

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo olovo ako závažie na vyváženie pneumatík a v spojovacej technike neodmysliteľné. Teraz sa človek v prospech životného prostredia prestavil na ekologickejšie substancie.

Aj poľovníctvo sa preorientovalo na nové. Olovené strely silne zaťažujúce pôdu boli medzičasom zlúčeninou tombak a mäkkým železom.

 

Je na čase vytvoriť alternatívy pre moderných ekologicky uvažujúcich voľnočasových rybárov.

Alternatíva, aby sa vyhovelo myšlienkam týkajúcim sa životného prostredia – Príslušenstvo pre rybárov z ocele!

Oceľ poskytuje množstvo výhod – v ruke máte avšak nasledovné fakty:

 • Oceľ je súčasťou životného prostredia
 • Oceľ je štandardizovaná surovina
 • Oceľ vytvára čisté svedomie
 • Oceľ má vysokú tvrdosť, vytvára preto zvuk a priamy zážitok z rybárčenia.

 

A oceľ znova pochádza zo srdca Európy!

Línia BOTTOM

Je venovaný všetkým milovníkom základnej ryby. Tieto závažia vďaka svoju tvaru dynamickému pre prúdenie poskytujú vynikajúce držanie na povrchu vody a základnej rybe umožňujú iba malý priestor pohybu pre uchytenie návnady.

Tieto produkty sú vyrobené zo zvlášť mäkkého a bahnitého základu.

Línia DISTANCE

Je priblížená prirodzenému tvaru kvapky. Táto olovnica je premostením medzi rybárskymi olovnicami. Majú mimoriadne výhodný aerodynamický a akvadynamický tvar. Tým je táto rodina produktov na jednej strane vynikajúco vhodná na to, aby ste príslušnú návnadu dostali na želané miesto aj na väčšie vzdialenosti a na druhej strane kladie pohybu pri dostihnutí pod vodou najmenší možný odpor.

Väčší objem v porovnaní s olovenými závažiami je úplne vhodný aj na pozitívne pôsobenie na rýchlosť spúšťania.

Línia ATTACK 

Je venovaná milovníkom dravých rýb a má vynikajúce vlastnosti prúdenia. Špeciálne optimalizovaný tvar fixačného tŕňa umožňuje jednoduché upevnenie návnady s pevným osadením gumovej ryby bezpečným proti pretočeniu. Rybár pritom zostáva vo výbere kvality a počtu svojich uprednostňovaných háčikov voľný. Relatívne krátka fixačná cesta neobmedzuje návnadu v jej pohyblivosti a umožňuje tak klamlivo prirodzene pôsobiace vedenie návnady. Priaznivé rozdelenie hmotnosti zostáva u návnady vždy rovné a tým viditeľné pre dravcov. Pri kontakte s dnom sa ukazuje jedna z výhod, ktorú má oceľ voči olovu: silnejší vývoj hluku, ktorý cieľovú rybu ešte navyše upozorní.