Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Laser

Jeden laser - mnoho oblastí použitia

Laser ako centrálny prvok ponúka takmer neobmedzené možnosti pod heslom „4 optiky a 4 technológie“. S týmto systémom sa zákazníkom ponúkajú technológie a procesy, ako je zváranie pomocou laserového nanášania, laserové kalenie, rezanie laserom alebo laserové zváranie (bez prídavného materiálu), alebo sa riešenia v prípade osobitných požiadaviek ďalej vyvíjajú a optimalizujú. Primárne zameranie sa sústreďuje na ochranu proti opotrebovaniu nástrojov pre definované ocele alebo komponenty. Vlastnosti sú prispôsobené požiadavkám na komponenty a je možné ich konkrétne, a predovšetkým lokálne nastaviť.

Maximálny 2D pracovný priestor je 2 000 mm x 1 200 mm, maximálny 3D pracovný priestor je 1 400 mm x 700 mm x 400 mm. Po vyšpecifikovaní požiadaviek sú možné aj väčšie komponenty.

Laserové zváranie na zákazku laserovým práškovým navarovaním

Podrobne:

 • veľký výber práškov
  • oceľ / ocele odolné proti korózii / hliník / titán /
   nikel / kobalt / WC / SiC / atď.
  • okrúhle alebo štiepené zrno -
  • veľkosť zrna do 150 µm
 • nepatrné zmiešanie so základným materiálom
 • podkladové materiály
  • oceľ / ocele odolné proti korózii / hliník / titán / nikel

Príklady použitia:

 • ochranné vrstvy proti opotrebovaniu (napr. SiC v hliníkovej matici)
 • protikorózne vrstvy
 • funkčné povrchy
 • aditíva
 • oprava opotrebovaných dielov (napr.čeľusťové skľučovadlo)

Oblasti použitia:

 • výroba nástrojov a foriem
 • nástroje na rezanie a lisovanie
 • kovacie zápustky
 • nástroje na obrábanie pôdy
 • čepele a sekacie nože

Laserové kalenie

  Podrobne:

 • lokálne, selektívne kalenie povrchov
 • hĺbka kalenia (SHD - povrchová hĺbka kalenia) do 1,5 mm (väčšie hĺbky na požiadanie)
 • žiadne kaliace médium
 • nízka deformácia, žiadna alebo takmer žiadna následná úprava
 • veľmi flexibilné vďaka CNC riadeniu
 • integrovaný pyrometer (meria teplotu a reguluje výkon tak, aby sa nepoškodili prechody s ostrými hranami)
 • pre všetky kaliteľné ocele a liatinu
 • šírka stopy max. 30 mm

 Príklady použitia:

 • súčasti strojov
 • nástroje na rezanie a lisovanie
 • nástroje na hlboké ťahanie
 • tvárniace nástroje

3D laserové rezanie

Podrobne:

 • hrúbka plechu do 5 mm
 • oceľ / ocele odolné proti korózii / hliník / atď.

Príklady použitia:

 • hlbokoťažné komponenty (vyrezávanie dier, orezanie konca)
 • rúry / tvarované rúry
 • plechové zostavy

Laserové zváranie

Podrobne:

 • zvárací plyn Ar / He
 • priemer škvŕn približne 450 μm
 • vyžaduje sa technická nulová medzera
 • cielený tepelný príkon → malá tepelne ovplyvnená oblasť (TOO), takmer žiadne skreslenie
 • oceľ / ocele odolné proti korózii / hliník / atď.

Príklady použitia:

 • súčasti strojov
 • plechové zostavy
 • a mnoho ďalšieho